Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe pensioenwet sluit aan bij de huidige arbeidsmarkt, biedt eerder perspectief op indexatie en behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel. Na behandeling en akkoord in de beide kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen tot 2027 om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren. Ook is er een rol voor de OR.

pensioen kopie
Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer 2
Beweeglijker

De wet schept in de eerste plaats ruimte voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt straks beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het verwachte pensioen omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het omlaag gaan. In de pensioencontracten wordt echter beter aangesloten bij de risicohouding van de deelnemers. Jongeren hebben de tijd om meevallers en tegenvallers in de beleggingen op te vangen. Naarmate iemand ouder is, is er minder ruimte om deze tegenvallers op te vangen. Daarom zal de beweeglijkheid van de uitkering minder groot zijn als iemand bijna met pensioen is.

Premieregeling

Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Met de nieuwe regels voor pensioen zien deelnemers duidelijker hoeveel geld zij en hun werkgever stoppen in hun pensioen en hoe snel dit bedrag groeit. In het wetsvoorstel zijn ook afspraken gemaakt om in de transitieperiode (2023-2027) al met de blik van het nieuwe stelsel naar het huidige stelsel te kijken. Pensioenfondsen die de intentie hebben om ook de huidige pensioenen over te zetten naar het nieuwe stelsel mogen onder voorwaarden met versoepelde indexatieregels rekenen. Hierdoor is er ook in aanloop naar de overgang op het nieuwe stelsel al meer zicht op indexatie. Voor het jaar 2022 wordt door een apart besluit geregeld dat fondsen, vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet, ook de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is dat dit besluit per 1 juli 2022 in werking treedt.

De OR

Het wetsvoorstel vraagt om een wijziging van de pensioenregelingen. De rol van de medezeggenschap komt aan bod in de zogenoemde arbeidsrechtelijke fase. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR speelt geen rol bij afspraken op collectief niveau die zijn vastgelegd in een cao of als er sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Vakbonden en werkgeversorganisaties maken dan de afspraken. Gaat het om een pensioenregeling op het niveau van de individuele werkgever, dan heeft de werkgever voor de wijziging van de pensioenregeling instemming van de OR nodig (artikel 27, lid 7 WOR). Daarnaast is in principe ook instemming van de individuele werknemer vereist. Wilt u meer weten over de wetgeving en de rol van de OR bij pensioenen volg dan onze pensioentraining voor OR-leden.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: