Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle zorginstellingen zijn verplicht om zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo moeten ze bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, een regeling voor medezeggenschap hebben en volgens vaste procedures met klachten omgaan. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorginstellingen kunnen ook een keurmerk voor kwaliteit hebben. Dit geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe de kwaliteit wordt gemeten.

Wettelijke eisen
De wettelijke eisen voor zorginstellingen staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders zich hier aan houden. Het gaat om de volgende wettelijke eisen:
– Er moet verantwoorde zorg geleverd worden, die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep;
– Bepaalde handelingen mogen alleen door BIG-geregistreerde zorgverleners worden uitgevoerd;
– Het zorgplan moet met cliënten besproken worden;
– Er moet een regeling rondom medezeggenschap aanwezig zijn;
– Er moet een klachtenregeling zijn.

WTZi toelating
Zorginstellingen hebben volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) een toelating nodig. Hiermee mogen ze zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wlz. Bij de aanvraag voor de WTZi-toelating wordt getoetst of de instelling aan bepaalde eisen voldoet. Denk aan zaken als transparantie of de bereikbaarheid van spoedzorg. Alle eisen staan in het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Beleidsregels WTZi.

Papierwerk
Het is de bedoeling dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Zo hebben ze meer tijd om voor de cliënt te zorgen. Dit is de reden dat het experiment ‘regelarme zorginstellingen’ (ERAI) van start is gegaan. Dit houdt in dat regels die misschien overbodig zijn en afgeschaft kunnen worden (zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg), geschrapt worden voor de hele zorgsector. Meer informatie over regeldruk binnen de zorg vindt u hier.

Rol clientenraad
De cliëntenraad kan letten op de kwaliteit binnen zorginstellingen en hier met de bestuurder over praten. Verder kan cliëntenraad de gebruikers van de zorg vragen om feedback over de kwaliteit. Als de cliëntenraad dit vervolgens doorgeeft aan de bestuurder, kan het leiden tot een betere zorg.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: