Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Terugdringen van gevaarlijke stoffen

basiscursus or arbo 2Gevaarlijke stoffen zorgen voor veel beroepsziekten en zo’n 3.000 doden per jaar. In 2020 verscheen het rapport “Stof tot nadenken”. Hierin staan aanbevelingen die voor een betere preventie voor het werken met gevaarlijke stoffen moet zorgen.  Ook moeten de procedures verbeteren en moet er meer erkenning komen van mensen die ziek worden als ze met gevaarlijke stoffen werken. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen geïnformeerd. Er zijn verschillende maatregelen:
De maatregelen
  1. Er moet een betere infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten komen. Uiterlijk op 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten.
  2. De overheid komt met een financiële tegemoetkomingsregeling. Deze is voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door werken met gevaarlijke stoffen.
  3. Voor betere preventie van beroepsziekten is een herijking van het arbobeleid, de Arbovisie 2040 aangekondigd. De SER is gevraagd om advies over de Arbovisie 2040. De OR kan natuurlijk nu al beginnen met het onderwerp gevaarlijke stoffen op de agenda van de overlegvergadering te zetten.
  4. Er moet een betere preventie bij bedrijven en bescherming van werkenden die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen komen. Dit vindt plaats binnen het Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023.  Ook hier kan de OR al mee aan de slag. Als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen moet het in de RI&E staan. Zijn alle risico’s benoemd en is er een goed plan van aanpak?
  5. De capaciteit binnen de Inspectie SZW is de afgelopen jaren uitgebreid. Er is meer ruimte voor de handhaving en het veilig werken te stimuleren. Aanpassing van de regelgeving is nodig. De Inspectie SZW kan dan sneller boetes geven of het bedrijf stil te leggen (vooral bij overtreding van artikel 4.2 van het Arbobesluit). Wijs uw bestuurder op de actievere handhaving van de Inspectie.
  6. Meer focus op preventie moet uitval voorkomen. Dit zal kosten besparen (zie: Hoofdlijnennota Arbovisie 2040). Hiervoor is verbetering van de positie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts nodig. Net zoals de bevordering van de samenwerking tussen de reguliere zorg en de arbeidsgerelateerde zorg. Het volgende kabinet moet hier een besluit over nemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de OR om aan de slag te gaan met gevaarlijke stoffen en het arbobeleid? Volg de cursus OR en arbo. Kijk ook eens in de handreiking die het Ministerie van SZW heeft gemaakt.

Bron: De SER

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: