Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Een beleidsvoorstel benaderen vanuit patiëntenperspectief

Als de bestuurder een beleidsvoorstel voor advies voor wil leggen aan de cliëntenraad is het belangrijk dat duidelijk is wat de gevolgen van de voorgenomen plannen hiervan zijn voor de patiënt. Dat betekent dat het voorgenomen besluit niet alleen beschreven moeten zijn vanuit een medisch, verpleegkundig, organisatorisch of de financiële invalshoek, maar dat er ook een paragraaf in moet staan vanuit patiëntenperspectief. Want wat betekent het beleidsvoorstel eigenlijk voor patiënten? Dit is voor de cliëntenraad belangrijk om hier goed op te letten. Kijk ook naar de onderstaande punten.

Participatie
Kunnen de patiënten betrokken worden bij de totstandkoming van het beleidsvoorstel? Ga bijvoorbeeld na of de bestuurder de cliënten voldoende betrekt bij de ideevorming, het ontwerp en de evaluatie. Hij kan de patiënten via verschillende kanalen benaderen. Kijk ook of uw clientenraad de achterban wil betrekken bij het beleidsvoorstel. Bedenk wel dat dit tijd kost als u een enquête houdt, een panel of een focusgroep start.

Inhoud
Wat betekent het plan voor de patiënt? Bedenk wat de effecten voor de patiënt zijn op het gebied van de kwaliteit van de zorg, de overdracht van de zorg, logistieke zaken, de veiligheid, fysieke toegankelijkheid en financiën.

Persoonsgerichtheid
Denk bij het maken van nieuw beleid aan de belangen en specifieke context van de patiënt, de relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional en de specifieke omstandigheden van de patiënt (bijvoorbeeld verminderde gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid).

Communicatie
Om nieuw beleid te laten slagen, is het erg belangrijk dat zowel patiënten als zorgprofessionals hiervan goed op de hoogte zijn. Vooral in de fases vooraf, in de overgangsfase en in de uiteindelijke situatie. Vraag om een duidelijke planning van wat door wie wordt gedaan en koppel dit aan bepaalde tijden.

Uitvoering en evaluatie
Het is belangrijk dat nieuw beleid op een zorgvuldige wijze uitgevoerd en continu geëvalueerd wordt, zodat dit kan worden bijgesteld als dat nodig is. Maak hier afspraken over met de bestuurder.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: