Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

De nieuwe Corporate Governance Code en de rol van de OR

Governance gaat over hoe een organisatie bestuurd wordt. De bestuurder, Raad van Commissarissen (RvC) en OR spelen hier een belangrijke rol bij. De geactualiseerde Corporate Governance Code, die sinds 1 januari 2023 van kracht is, richt zich op de bestuurswijze van (beursgenoteerde) bedrijven en regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen (RvC) en de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De Code geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur en bevat meer dan 100 regels over onder andere taak, werkwijze, hoogte en samenstelling van de beloning van bestuurders en commissarissen. Bedrijven zijn niet verplicht om de richtlijnen van de Code te volgen, maar als ze ervan afwijken, moeten ze toelichten waarom dat zo is. Welke rol speelt de ondernemingsraad bij de nieuwe Corporate Governance Code?

Belangen en participatie werknemers

De groep betrokken partijen bij de Code is sinds 1997 steeds verder uitgebreid. Nu zijn ook werkgevers en werknemersorganisaties als CNV, FNV en VNO-NCW betrokken. Met die uitbreiding is ook steeds meer aandacht gekomen voor de belangen van en participatie door werknemers.

Rol OR

De Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen zijn doorslaggevende organen. Maak daar als OR slim gebruik van. Ga dus tijdig in gesprek met hen, ook als er geen sprake is van een reorganisatie of ander groot besluit en check of ze twee keer per jaar uitgenodigd worden voor het 24-overleg . Dat is dé mogelijkheid om te peilen wat zij belangrijk vinden. Zie dit als een extra bron van informatie waar u als OR uw advies op kunt baseren. Als de RvC niet achter de visie van de bestuurder staat, kunt u hen, maar ook de bestuurder, hiermee confronteren.

Dit zegt de Corporate Governance Code specifiek over medezeggenschap:

  • De WOR moet goed worden toegepast
  • Goed bestuur betekent ook overleg tussen OR en toezichthouder
  • Medezeggenschap moet meedoen aan de dialoog over strategie
  • De toezichthouder legt vast hoe het met de medezeggenschap omgaat
  • De voorzitter van de RvC zorgt dat het contact met de medezeggenschap goed verloopt
  • Elk nieuw lid van de raad van commissarissen krijgt een introductie over medezeggenschap
  • De toezichthouder wordt geacht informatie in te winnen bij de medezeggenschap
  • Cultuur, organisatiewaarden en diversiteits- en inclusiebeleid zijn onderwerpen van overleg met de OR
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: