Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Het informatierecht van de OR

overwerkGoede informatie is voor de OR van levensbelang. Zonder voldoende informatie kan de ondernemingsraad zijn werk niet doen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is daarom het informatierecht van de OR geregeld. In artikel 31 van de WOR staat welke gegevens de bestuurder aan de OR moet verstrekken, gevraagd èn ongevraagd. Dit is het zogenaamde actief en passief informatierecht. In deze checklist zetten we 11 aandachtspunten voor het informatierecht van de OR op een rij.

 1. De OR heeft recht op schriftelijke informatie bij aanvang van de zittingsperiode (artikel 31 WOR, tweede en derde lid) De bestuurder moet die informatie zelf geven (passief informatierecht). Het gaat om onder andere de statuten, de rechtsvorm, de zeggenschapsverhoudingen en de organisatiestructuur.
 2. Er is ook passief informatierecht bij organisaties met meer dan honderd personen. Als uw organisatie daaronder valt dan krijgt u minimaal één maal per jaar schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, per groep werknemers. U krijgt bovendien informatie over de beloningsverhoudingen. (artikel 31d WOR)
 3. Naast passief informatierecht is er ook actief informatierecht. De OR kan zelf informatie opvragen als de raad dat nodig heeft om zijn taak te vervullen. Dat kan in de Overlegvergadering, maar ook daarbuiten. Geef concreet aan welke informatie u waarvoor nodig heeft. Hoe beter u dat onderbouwt, hoe groter de kans dat u de gewenste informatie ontvangt.
 4. Kijk goed welke informatie de OR nodig heeft. Stel prioriteiten en wees selectief. Probeer waar mogelijk de informatie eenduidig aan te laten leveren. Stukken met uniforme opbouw, enzovoort.
 5. Voorkom dat het DB van de OR alle informatie te verwerken krijgt. U komt anders om in de informatie. Verdeel daarom de te beoordelen informatie over verschillende leden of commissies. Onderwerpen die bij een commissie worden ondergebracht kunnen daar worden voorbereid en beoordeeld.
 6. Soms wil de bestuurder informatie niet geven omdat die te gevoelig is voor personen of voor de onderneming. U kunt de informatie alleen krijgen als die onder de geheimhouding (artikel 20 WOR) valt. Zorg dat duidelijk is om welke informatie het gaat en voor welke periode de geheimhouding geldig is. Accepteer alleen informatie onder geheimhouding wanneer deze voor de totale OR geldt en voor een niet te lange periode.
 7. Pas op voor informatielawines. U krijgt dan te veel informatie en dan ziet u door de bomen het bos niet meer. Denk daarom goed na welke informatie de OR nodig heeft en waarvoor.
 8. Zorg dat u niet afhankelijk bent van de bestuurder als u informatie nodig heeft. Bedenk wie er nog meer over informatie beschikt. Soms kunt u beter naar een stafdienst, de vakbond of naar de achterban als u specifieke informatie nodig heeft.
 9. Het Artikel 24-overleg dat twee keer per jaar wordt gehouden om de algemene gang van zaken te bespreken, is een handig overleg om informatie in te winnen. De advies- en instemmingsvragen voor de komende periode komen dan aan de orde. U weet dan wat u kunt verwachten en welke informatie van belang kan zijn.
 10. Gebruik soms de OR-scholing om informatie te krijgen. Een brainstormsessie met de bestuurder levert soms  waardevolle achtergrondinformatie op.
 11. Als u de gevraagde informatie niet krijgt probeert u te achterhalen waarom de bestuurder de informatie niet verstrekt. Een gesprek in informele sfeer leidt misschien tot een positief resultaat. Een volgende stap is dat de OR gebruik maakt van de algemene geschillenregeling (WOR artikel 36). U legt de zaak voor aan de bedrijfscommissie (advisering en/of bemiddeling) of u gaat direct naar de kantonrechter.
Meer weten

Wilt u meer weten over het informatierecht van de OR of van de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad dan kunt u de Basiscursus WOR volgen. Tijdens deze cursus leert u de belangrijkste bevoegdheden.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: