Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Checklist adviesrecht OR

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de OR. U heeft het recht om de bestuurder te adviseren over onderwerpen als organisatieveranderingen, investeringen en de verhuizing van de onderneming. Hierdoor heeft u veel invloed. Toch laten OR’en soms de mogelijkheid om invloed uit te oefenen liggen. Ze weten niet dat ze adviesrecht hebben […]

Het inwerken van nieuwe OR-leden

Nieuwe werknemers willen goed worden ingewerkt. Anders kunnen ze geen goede start maken. Dat is in het OR-werk ook zo. Toch heeft het inwerken van nieuwe OR-leden niet altijd de hoogste prioriteit. Zij worden vaak meteen in het diepe gegooid. Dat is vreemd, want zij moeten over de meest uiteenlopen onderwerpen met de directeur praten. Ook […]

Er is een Leidraad PVT

Update uw reglement Het is voor de PVT niet verplicht om een reglement te maken. Toch kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordiging en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Dergelijke regels kunnen het functioneren van uw PVT binnen de organisatie ten goede komen. De SER wil personeelsvertegenwoordigingen ondersteunen en heeft daarom […]

White paper personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft minder bevoegdheden dan een ondernemingsraad. Dat vraagt van PVT-leden om slim te opereren aan de overlegtafel. De bevoegdheden die u hebt moet u wel kennen. Als u start in de PVT heeft u kennis nodig, zodat u weet wat de PVT doet en welke rechten en plichten u hebt. OR Academy […]

Scoor een taart van de nieuwe OR Academy

De OR Academy is sinds mei 2015 een zelfstandig trainings- en adviesbureau voor OR-leden. Het maakte tot voor kort deel uit van de Performa uitgeverij. Dat is niet de enige verandering. Het trainingenaanbod is uitgebreider. Er zijn nu trainingen voor OR-leden, PVT-leden, voorzitters, (ambtelijk) secretarissen en commissieleden. Ook behandelen we veel meer thema’s. Naast arbo […]

Stuur een e-mail

Bel mij: