Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Checklist adviesrecht OR

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de OR. U heeft het recht om de bestuurder te adviseren over onderwerpen als organisatieveranderingen, investeringen en de verhuizing van de onderneming. Hierdoor heeft u veel invloed. Toch laten OR’en soms de mogelijkheid om invloed uit te oefenen liggen. Ze weten niet dat ze adviesrecht hebben of ze laten zich opjagen door de bestuurder, zodat ze in een te korte tijd moeten adviseren. OR Academy heeft voor u 14 aandachtspunten hoe u kunt omgaan met het adviesrecht. De onderwerpen waarover advies moet worden gevraagd staan in artikel 25 en artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden. Let niet alleen op de voorgenomen besluiten, maar ook op intentieverklaringen, pilots en principebesluiten van de bestuurder. Ze kunnen adviesplichtig zijn als ze onomkeerbare gevolgen voor het personeel hebben. Zorg dat de adviesaanvraag van de bestuurder schriftelijk wordt ingediend bij de OR. Dat moet […]

Het inwerken van nieuwe OR-leden

Nieuwe werknemers willen goed worden ingewerkt. Anders kunnen ze geen goede start maken. Dat is in het OR-werk ook zo. Toch heeft het inwerken van nieuwe OR-leden niet altijd de hoogste prioriteit. Zij worden vaak meteen in het diepe gegooid. Dat is vreemd, want zij moeten over de meest uiteenlopen onderwerpen met de directeur praten. Ook moet zij weten wat de rechten en plichten van de ondernemingsraad zijn en hun mening geven over allerlei onderwerpen. Om snel als nieuw OR-lid goed te kunnen functioneren dan is een inwerkperiode van belang. Checklist inwerken van nieuwe OR-leden Veel startende OR-leden beginnen met een basiscursus WOR, maar er zijn ook andere manieren om het OR-vak onder de knie te krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld samen met een ervaren OR-lid een inwerkplan maken en ervaringen uit te wisselen met collega OR-leden. Nieuwe leden kunnen aan de hand van de Checklist Inwerken van nieuwe OR-leden voortvarend met het OR-werk van […]

Er is een Leidraad PVT

Update uw reglement Het is voor de PVT niet verplicht om een reglement te maken. Toch kan het verstandig zijn, met name voor de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordiging en voor haar werkwijze, bepaalde regels op te stellen. Dergelijke regels kunnen het functioneren van uw PVT binnen de organisatie ten goede komen. De SER wil personeelsvertegenwoordigingen ondersteunen en heeft daarom een Leidraad PVT gemaakt. U vindt daarin onder andere een modelreglement. Dat kunt u gebruiken om uw huidige reglement te updaten. Verder vindt u in de Leidraad PVT een uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld. Leidraad PVT De Leidraad PVT blijft niet altijd hetzelfde. Vorig jaar is deze vernieuwd door Commissie Bevordering Medezeggenschap. Deze commissie maakt deel uit van de SER. Ze zorgt voor informatieve publicaties op het terrein van de medezeggenschap. Veel PVT’s zijn hier blij mee.  De vorige versie van deze Leidraad PVT was van 2010. De vernieuwing van de Leidraad PVT is […]

White paper personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft minder bevoegdheden dan een ondernemingsraad. Dat vraagt van PVT-leden om slim te opereren aan de overlegtafel. De bevoegdheden die u hebt moet u wel kennen. Als u start in de PVT heeft u kennis nodig, zodat u weet wat de PVT doet en welke rechten en plichten u hebt. OR Academy heeft daarom een white paper ‘Handvatten voor de PVT’ gemaakt. Die kunt u hier gratis downloaden: Handvatten voor de PVT. In deze white paper staan welke rol de personeelsvertegenwoordiging kan spelen en de belangrijkste bevoegdheden zoals het overlegrecht, adviesrecht, informatierecht en het instemmingsrecht. De praktijk van de Personeelsvertegenwoordiging De white paper voor PVT-leden is praktisch. Hij is geschreven op basis van onze ervaringen met de personeelsvertegenwoordiging. OR Academy begeleid en training leden van de PVT. Als u meer wilt weten over het werk van de personeelsvertegenwoordiging dan kunt u natuurlijk ook een training volgen. Klik hier voor ons […]

Scoor een taart van de nieuwe OR Academy

De OR Academy is sinds mei 2015 een zelfstandig trainings- en adviesbureau voor OR-leden. Het maakte tot voor kort deel uit van de Performa uitgeverij. Dat is niet de enige verandering. Het trainingenaanbod is uitgebreider. Er zijn nu trainingen voor OR-leden, PVT-leden, voorzitters, (ambtelijk) secretarissen en commissieleden. Ook behandelen we veel meer thema’s. Naast arbo bieden we trainingen aan over personeelsbeleid, reorganisaties, financiën, de WOR en het nieuwe ontslagrecht. Wat blijft is de prijs-kwaliteitverhouding van de trainingen van OR Academy. De cursusprijzen blijven betaalbaar en we bieden u ‘niet goed, geld terug garantie. We willen de nieuwe OR Academy vieren met u! We bezorgen we ieder OR-lid die zich voor een training inschrijft een taart voor de komende OR-vergadering. Er is maximaal 1 taart per OR. Bekijk hier onze cursussen

Stuur een e-mail

Bel mij: