Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Bedrijven niet goed voorbereid op nieuwe pensioenstelsel

Veel bedrijven zijn -nog- niet goed voorbereid op de komst van het nieuwe pensioenstelsel, zo blijkt uit een grootschalig pensioenonderzoek dat door VLC & Partners is uitgevoerd. Bedrijven kunnen niet alleen een betere positie op de arbeidsmarkt verwerven, ze kunnen werknemers ook beter aan zich binden. Cruciaal hierbij is de HR-visie. Heb je als bedrijf helder hoe je je wilt positioneren? De pensioenregeling en pensioencommunicatie kunnen hierbij als belangrijke arbeidsvoorwaarde een grote rol spelen, zo wijst het onderzoek uit.

Pensioen akkoord min
Bedrijven niet goed voorbereid op nieuwe pensioenstelsel 2
Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ ligt inmiddels sinds 30 maart 2022 ter behandeling in de 2e Kamer. Onlangs is de beoogde ingangsdatum voor de 2e maal uitgesteld, deze keer tot 1 juli 2023. Er geldt nog steeds een overgangsperiode tot 1 januari 2027. Dit klinkt nog ver weg maar bedrijven moeten zich realiseren dat er nog heel veel moet gebeuren om zich goed voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Denk aan het infomeren van de ondernemingsraad, hen betrekken in het besluitvormingsproces en het verkrijgen van instemming van de werknemers. Daarom is het belangrijk zo spoedig mogelijk te beginnen met de voorbereidingen.

Denk vooruit

De vraag is hoe werkgevers zich voorbereiden op deze grote verandering en hoe zij aankijken tegen de pensioenregeling als onderscheidende arbeidsvoorwaarde. Daarom is een pensioenonderzoek uitgevoerd onder 221 bedrijven. Onderzocht is bijvoorbeeld of bedrijven de pensioenregeling als middel zien om hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 43% van de werkgevers geeft hierop aan met hun pensioenregeling aantrekkelijk te willen zijn voor nieuwe werknemers en 20% geeft aan betere arbeidsvoorwaarden te willen aanbieden dan hun concurrenten.

Gevolgen

83% van de ondernemingen gaf aan -nog- geen scenario’s te hebben uitgewerkt om inzicht te verkrijgen in het verloop van de pensioenlasten in de komende 5 tot 10 jaar. Eenzelfde beeld ontstaat als bijvoorbeeld gevraagd wordt naar de pensioengevolgen van de werknemers in het nieuwe pensioenstelsel, ook nu heeft ruim 80% van de ondernemingen hier nog geen inzicht in. En dit zijn belangrijke inzichten zo zegt Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertisecentrum Pensioen. Want op welke wijze gaat de onderneming de budgetten opnieuw verdelen over de verschillende arbeidsvoorwaarden?

Pensioencommunicatie

Communicatie over het verander traject en inhoudelijk over de pensioenregeling is belangrijk. Werknemers die grip en inzicht hebben op hun financiële toekomst, de financieel fitte werknemers, verzuimen minder, zijn loyaler, tonen meer betrokkenheid en produceren beter. Opvallend is dan ook dat ca. 80% van de bedrijven pensioencommunicatie als verplichting ziet. En voor slechts 16% van de ondernemingen is financiële fitheid van de werknemer een doelstelling van pensioencommunicatie.

Als de OR meer over pensioenen wil weten en hoe de OR zich kan voorbereiden dan is er de cursus OR en pensioen. Meer informatie vindt u hier.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: