Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

De Wet toekomst pensioenen vanaf 1 juli 2023

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Deze Wet gaat op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. De pensioenwet kent verschillende doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer hun hele leven bij een werkgever werken.

loopbaan en carriere
De nieuwe wet is aangenomen. Werkgevers en werknemers zijn klaar voor de volgende stap.
Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit. Naast de pensioenuitkering krijgen gepensioneerden de AOW. De AOW blijft bestaan en verandert door de Wet toekomst pensioenen niet.

Voor- en nadelen

Er moet nog het nodige worden afgesproken door werkgevers en werknemersorganisaties. We kunnen wel zeggen dat de nieuwe pensioenwet voor- en nadelen heeft. Dankzij het nieuwe systeem krijgen werknemers met flexibele of kleine contracten meer mogelijkheden om te sparen voor hun pensioen. Ook is een overstap zonder pensioenbreuk van werknemer naar zzp’er makkelijker en hoeven jongeren per saldo minder bij te dragen aan het pensioen van oudere generaties. Ook is de indexering niet meer afhankelijk van de rekenrente. De pensioenuitkering kan daardoor sneller stijgen. Er zijn ook nadelen aan de Wet toekomst pensioenen. Pensioen opbouwen wordt risicovoller. De beleggingen van de ingelegde premies zijn gerelateerd aan de beurskoersen. Bij een beurskrach kunnen de pensioenen dalen. Er zijn geen harde garanties meer over de einduitkering.  

De OR

Door de Wet toekomst pensioenen zullen de komende jaren de bestaande regelingen moeten worden aangepast. Ondernemingsraden doen er goed aan zich op de komende wijziging van de pensioenregeling voor te bereiden. Is het pensioen in uw organisatie niet ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds of is het pensioen in de cao niet volledig geregeld? Dan heeft de OR instemmingsrecht bij het vaststellen, intrekken en wijzigen van de pensioenovereenkomst (artikel 27 WOR, lid 1, onderdeel a en lid 3). Als er eenmaal een pensioenregeling ligt, maakt de werkgever met de uitvoerder (het pensioenfonds of verzekeraar) afspraken over de wijze van uitvoering. Deze afspraken worden in de zogenaamde uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsregeling vastgelegd. De werkgever moet de OR informeren over iedere wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en over het aangaan of opzeggen ervan (artikel 31 F WOR). 

Cursus

Voor alle wijzigingen rondom het pensioen en de regelingen erom heen, geldt dat er specialistische kennis nodig is. Het is soms verstandig om de hulp van een deskundige in te schakelen of een cursus te volgen. Voor meer informatie kijk op deze website.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: