Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
Categorie: OR intern

Het kan soms handig zijn om de zittingstermijn OR te verlengen, maar de zittende OR kan dat niet doen. Artikel 12 Wor geeft de keuze uit verschillende zittingstermijnen. Voorafgaand aan de algemene OR-verkiezingen moet de keuze van twee, drie of vier jaar in het OR-reglement opgenomen staan. Dat betekent dat een zittende OR alleen voor een volgende OR de zittingstermijn OR kan wijzigen. In uitzonderlijke situaties als een fusie of ingrijpende reorganisatie is het te rechtvaardigen dat de ondernemingsraad langer blijft zitten. Dit moet de ondernemingsraad wel schriftelijk regelen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat de verlenging van beperkte duur is (ten hoogste zes maanden) en de belanghebbenden bij de OR-verkiezingen geen bezwaar hebben.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Meer over de WOR hoort u tijdens de Basiscursus (W)OR.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: