Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
Categorie: Adviesrecht

In artikel 25.1 uit de WOR staan de onderwerpen waarover de OR adviesrecht heeft. Dat zijn:

  • overdracht zeggenschap van (een deel van) de onderneming
  • het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming
  • beëindiging van onderdelen van de onderneming
  • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
  • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming
  • wijziging van de locatie
  • het groepsgewijs werven of inlenen van werknemers
  • een belangrijke investering
  • het aantrekken of verstrekken van een belangrijk krediet
  • invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Als u meer wilt weten over het adviesrecht volg dan de Basiscursus (W)OR van OR Academy. Meer informatie over deze cursus vindt u hier.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: