Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
Categorie: Instemmingsrecht

Uw OR heeft instemmingsrecht. Dit is een sterk recht bij onderwerpen die te maken hebben met belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en veranderingen van de arbeidsomstandigheden. Ze hebben betrekking op regelingen of systemen en ze staan opgesomd in artikel 27.1 van de WOR. Dat zijn:

–          regeling voor pensioen, winstdeling of een spaarregeling

–          regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen

–          beloning- of functioneringssysteem

–          regels voor veiligheid en gezondheid van werknemers

–          het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers

–          de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens

–          personeelsbeoordeling

–          regels omtrent klachtenbehandeling

–          personeelsvolg- of registratiesystemen

–          regelingen voor ziekteverzuim.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Als u meer wilt weten over het instemmingsrecht, volg dan de Basiscursus (W)OR van OR Academy.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: