Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
Categorie: Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft informatierecht op grond van artikel 6 van de Wmcz.  Daarin staat dat de instelling de cliëntenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft moet geven. Daarnaast moet de instelling ten minste één keer per jaar mondeling of schriftelijk de algemene gegevens omtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd geven.

Wil je meer weten over de rechten van de cliëntenraad volg dan onze training. knop academy training 3

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: