Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Bestuurder en OR

Het overleg OR en bestuurder levert vaak vragen op. Hoe vaak zit u om de tafel met de bestuurder? Dit verschilt per OR. Bestuurder en OR komen bij elkaar als een van beide partijen daar om vraagt. Gemiddeld overleggen OR en bestuurder zo’n zeven keer per jaar. De OR en bestuurder hebben minimaal twee keer per jaar een overleg over de algemene gang van zaken van de organisatie (Artikel 24-overleg). Het overleg vindt zo veel mogelijk plaats tijdens werktijd. Als er een forse reorganisatie aankomt, dan zullen OR en bestuurder vaker om de tafel zitten dan wanneer er niets in de onderneming verandert. Beide partijen komen binnen twee weken bijeen als een partij daarom vraagt (art.23 WOR). Het is wel van belang om de reden te vermelden als er snel een overleg moet komen. Als hier onenigheid over ontstaat, kunt u de bedrijfscommissie  vragen om te adviseren en/of te bemiddelen. U kunt ook naar de kantonrechter om te vragen of hij hierover een uitspraak wil doen.

Als u tips wilt over het voorbereiden van het overleg. kijk dan eens naar deze handige checklist. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: