Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Adviesrecht

Als het advies van uw OR niet of niet geheel door de bestuurder wordt opgevolgd kan de OR het volgende doen:

De OR kijkt of de bestuurder heeft meegedeeld waarom van het advies is afgeweken. Is de OR het niet eens met de argumentatie, dan begint er voor de bestuurder een opschortingstermijn van één maand te lopen, gerekend vanaf de dag waarop het besluit schriftelijk aan de OR is meege­deeld. De betekenis van deze termijn is, dat de OR zich kan beraden over het instellen van een beroeps­procedure bij de Onder­ne­mingskamer van het ge­rechtshof te Amsterdam.

Daarnaast heeft de OR de mogelijkheid om een ‘kort geding’-procedure bij de president van het Gerechts­hof aanhangig te maken als de zaak heel veel haast heeft. Het is handig om dit met een advocaat te bespreken.

Het beroepsrecht heeft uitsluitend betrekking op belang­rijke financieel-economische en technisch-organisatorische besluiten, die de belangen van de gezamen­lij­ke werkne­mers of groepen van hen raken (dus niet voor indivi­duele werknemers). Van een uitspraak van de Ondernemingskamer staat uitslui­tend beroep in cassatie open bij de Hoge Raad binnen twee maanden na de uitspraak.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: