Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Cliëntenraad

Volgens de nieuwe Wmcz moet er een medezeggenschapsregeling komen. Daarin moeten een aantal zaken over het functioneren van de cliëntenraad worden geregeld. Dat moet elke zorgorganisatie doen. Daarin moet je de volgende onderwerpen regelen:

  • Representativiteit (oa het aantal leden van de cliëntenraad, wie er lid mogen zijn en hoe lang)
  • Complexe besluiten (De wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit over bijvoorbeeld de grondslag van de instelling, een fusie of een ingrijpende verbouwing)
  • CCR en lokaal (De regeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraden als er  meer cliëntenraden in een organisatie worden ingesteld.)
  • Informatieverstrekking

Wil je meer weten over de rechten van de medezeggenschapsregeling en de bevoegdheden van de cliëntenraad volg dan onze training. knop academy training 10

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: