Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Instemmingsrecht

Een instemmingsprocedure bestaat uit verschillende stappen:

  1. De ondernemer wil overgaan tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling uit artikel 27 van de WOR.
  2. De ondernemer stuurt het voorgenomen besluit (schriftelijk) aan de OR op. In het besluit staan de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en de mogelijke gevolgen voor de werknemers uit de organisatie.
  3. De OR bekijkt het voorgenomen besluit. De OR kan advies inwinnen bij deskundigen om het besluit beter te kunnen beoordelen.
  4. De OR bespreekt minimaal één keer het voorgenomen besluit.
  5. Het is vaak nuttig de achterban te raadplegen. De OR geeft vervolgens wel/geen instemming. Zolang de OR geen instemming heeft gegeven, kan de ondernemer de regeling niet wijzigen of intrekken.
  6. Als er geen instemming van de OR is, kan de bestuurder zijn voorstel aanpassen en opnieuw voorleggen aan de OR of naar de kantonrechter gaan.
  7. Bij de rechtbank kunnen OR of ondernemer in beroep gaan.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. We hebben voor u overzichtelijk de stappen van de instemmingsprocedure op een rij gezet. Klik hier voor een stappenplan.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: