Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Overlegrecht en informatierecht

Het initiatiefrecht van de OR wordt meer gebruikt dan u denkt. Voor sommige OR-en is het gebruikelijk om regelmatig initiatief te nemen. Zij schrijven een initiatiefvoorstel. Anderen geven wel hun ideeën en doen voorstellen. De OR die weinig eigen ideeën heeft komt niet met voorstellen en zal vooral reageren op de plannen van de bestuurder. Het kan ook anders. U kunt zoek gaan naar onderwerpen. U vindt ze in beleidsplannen, MT-verslagen, een benchmark, in een enquête onder de achterban of in OR-bladen. Vervolgens bepaalt u welk onderwerp de hoogste prioriteit heeft. Is OR-initiatief noodzakelijk? Zo ja, zet uw argumenten op een rij. Maak van uw initiatiefvoorstel niet een dichtgetimmerd stuk. Als de bestuurder zich voor het blok gezet voelt, volgt meestal een afwijzing en is het werk van de OR voor niks geweest. Zorg dat de bestuurder het probleem onderkent en dat hij het goed vindt dat de OR ermee aan de slag gaat. Kijk vervolgens waar de ruimte zit. Wat is er mogelijk?

 Een uitgewerkt initiatiefvoorstel kan de volgende opbouw hebben:

  • inleiding waarin u de aanleiding van het initiatiefvoorstel schrijft
  • de wettelijke grondslag
  • het voorstel van de OR
  • eventuele relatie met (toekomstige) advies- en instemmingsaanvragen
  • toetsingscriteria voor de OR bij het realiseren van het initiatief
  • voorstel om het voorstel te bespreken.

Meer over het initiatiefrecht vindt u in het artikel op de website. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: