Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
Categorie: Communicatie achterban

De OR is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar zijn achterban en heeft voor eigen publicaties geen voorafgaande toestemming nodig van de bestuurder. Het maakt niet uit wat voor een communicatie het is. De ondernemingsraad moet wel rekening houden met artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraad. Dat gaat over zaken waarvan de OR “het vertrouwelijke karakter” dient te begrijpen. Wat er op neerkomt dat de OR in zijn publicaties naar de achterban geen vertrouwelijke informatie over personen en bedrijfsgevoelige informatie zet. De bestuurder kan achteraf de OR er op aanspreken als hij vindt dat informatie uit het OR-bericht rectificatie behoeft. Dit betekent niet dat de OR aan dat verzoek zonder meer gehoor dient te geven. Als dit echter vaak voorkomt zou dit kunnen betekenen dat er iets schort aan de communicatie tussen OR en bestuurder. Het is dan verstandig om hierover afspraken te maken.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden’. Meer over de communicatie met de achterban krijgt u tijdens de cursus OR en achterbancommunicatie.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: