Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Cliëntenraad

De cliëntenraad blijft niet altijd bestaan. Als het aantal cliënten afneemt dan kan de raad worden opgeheven. Dat is het geval als er aan minder dan 10 cliënten langdurige zorg wordt verleend of als er kortlopende zorg (minder dan een etmaal) wordt verleend aan minder dan 25 cliënten bij een instelling die door algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorg verleent. De instelling laat de cliënten en hun vertegenwoordigers schriftelijk weten dat de clientenraad wordt ontbonden. De raad blijft dan nog ten minste 3 maanden bestaan. Het is ook mogelijk om de cliëntenraad vrijwillig in stand zal houden (artikel 4 Wmcz). Als de clientenraad nog door wil gaan dan zou ik daarop aandringen.

Wil je meer weten over de rechten van de medezeggenschapsregeling en de bevoegdheden van de cliëntenraad volg dan onze training. knop academy training 3

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: