Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Cliëntenraad

De benoeming van een lid van de cliëntenraad levert soms discussie op. In de Wmcz staat namelijk dat de instelling schriftelijk ‘de wijze van benoeming’ regelt van de leden van de cliëntenraad. Dat staat in artikel 2. In uw instellingsbesluit moet beschreven staan welke rol de bestuurder heeft bij de besluitvorming over het lidmaatschap van de cliëntenraad. Hoe dat is geregeld is niet vast gelegd. De cliëntenraad kan zelf zijn leden benoemen. Het kan ook zijn dat de bestuurder een adviesrecht, vetorecht of helemaal geen rol heeft. Omgekeerd kan het ook dat de bestuurder de nieuwe leden benoemd en dat de cliëntenraad een voordrachtsrecht heeft.

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: