Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
Categorie: Overlegrecht en informatierecht

Het artikel 24 overleg is een erg belangrijk overleg voor de OR. In artikel 24.1 van de WOR staat dat de OR twee keer per jaar overlegt over de algemene gang van zaken. De bestuurder geeft aan welke richting de organisatie uitgaat en welke besluiten te verwachten zijn. U weet wat u de komende periode kunt verwachten, zodat u tijdig kunt inspelen op de ontwikkelingen in uw organisatie. U kunt zo proactief opereren. Bij het artikel 24 overleg is ook een vertegenwoordiging van de raad van commissarissen, raad van toezicht of bestuur aanwezig. Het is ook verstandig om te horen hoe het toezichthoudend orgaan tegen de ontwikkelingen aankijkt. Let op dat de toezichthouder een uitnodiging krijgt.

Wilt u meer weten wat u allemaal kan met het Artikel 24-overleg? Lees dan ons artikel. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

 

Geef een reactie

Stuur een e-mail

Bel mij: