Wat zijn de taken van de voorzitter?

Als u als voorzitter begint dan wilt u weten wat uw taken zijn. Er is in de Wet op de ondernemingsraden weinig geregeld over de taken van de voorzitter. In artikel 7 van de WOR is nog wel te lezen dat een voorzitter of zijn plaatsvervanger de ondernemingsraad in gerechtelijke procedures vertegenwoordigt. Verder zit de […]

Moet de OR zijn kamer inleveren voor een flexplek

Steeds vaker verdwijnen vaste werkplekken. Ook de OR kan hiermee te maken krijgen. In artikel 17 van de WOR staat dat u OR recht heeft op faciliteiten. U kunt gebruik maken van de aanwezige voorzieningen die voor het OR-werk nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld een vergaderruimte, een eigen kast, bureau, het gebruik van een PC en […]

Wat staat er in een or reglement?

In een OR reglement staan onderwerpen die door de wet aan de OR zijn opgedragen of overgelaten. Het heeft voornamelijk een huishoudelijk karakter. Dat geeft de ondernemingsraad de ruimte om zelf artikelen in het  reglement te zetten. Sommige onderwerpen zijn wel verplicht: –          de kandidaatstelling bij OR-verkiezingen (art.10) –          de OR-verkiezingen (art.10) –          de invulling […]

Is een OR-reglement verplicht?

Ja, een OR-reglement is verplicht (art. 8.1). Zo’n reglement is het huishoudelijk reglement van de OR. Er staan alleen onderwerpen in die de OR aangaan. De OR bepaalt in hoofdlijnen zelf de inhoud van het reglement. Er zijn wel een aantal onderwerpen die niet mogen ontbreken, zoals de OR-verkiezingen. Zoals al eerder aangegeven heeft de […]