Wat doet u als de bestuurder geen informatie geeft

Moet de bestuurder informatie geven? Het levert vaak discussie op als de bestuurder geen informatie geeft. De OR heeft immers informatie nodig om een goede afweging te kunnen maken. Als de bestuurder geen informatie wil geven, kan uw OR duidelijk maken waarom de gegevens nodig zijn. De OR bepaalt zelf welke informatie hij nodig heeft voor […]

Hoe maakt u een initiatiefvoorstel

Het initiatiefrecht van de OR wordt meer gebruikt dan u denkt. Voor sommige OR-en is het gebruikelijk om regelmatig initiatief te nemen. Zij schrijven een initiatiefvoorstel. Anderen geven wel hun ideeën en doen voorstellen. De OR die weinig eigen ideeën heeft komt niet met voorstellen en zal vooral reageren op de plannen van de bestuurder. Het kan […]

Wat is het artikel 24 overleg?

Het artikel 24 overleg is een erg belangrijk overleg voor de OR. In artikel 24.1 van de WOR staat dat de OR twee keer per jaar overlegt over de algemene gang van zaken. De bestuurder geeft aan welke richting de organisatie uitgaat en welke besluiten te verwachten zijn. U weet wat u de komende periode […]