Hoe ziet een instemmingsprocedure eruit?

Een instemmingsprocedure bestaat uit verschillende stappen: De ondernemer wil overgaan tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling uit artikel 27 van de WOR. De ondernemer stuurt het voorgenomen besluit (schriftelijk) aan de OR op. In het besluit staan de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en de mogelijke gevolgen voor de werknemers uit de organisatie. […]

Wanneer heeft uw OR instemmingsrecht?

Uw OR heeft instemmingsrecht. Dit is een sterk recht bij onderwerpen die te maken hebben met belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en veranderingen van de arbeidsomstandigheden. Ze hebben betrekking op regelingen of systemen en ze staan opgesomd in artikel 27.1 van de WOR. Dat zijn: –          regeling voor pensioen, winstdeling of een spaarregeling –          regelingen […]