Hoe kan de OR de achterban bereiken?

De OR kan een keuze maken waar, wat, wanneer, waarom en hoe hij wil communiceren met (een deel van) de achterban. Bedenk dat mondelinge communicatie meestal effectiever is dan schriftelijke communicatie. Mondeling contact ervaren mensen als persoonlijker, directer en meer uitnodigend. Schriftelijke communicatie is meer het vastleggen van de boodschap. Het kan worden nagelezen. Om […]

Moet de OR goedkeuring krijgen voor achterbancommunicatie

De OR is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar zijn achterban en heeft voor eigen publicaties geen voorafgaande toestemming nodig van de bestuurder. Het maakt niet uit wat voor een communicatie het is. De ondernemingsraad moet wel rekening houden met artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraad. Dat gaat over zaken waarvan de OR “het vertrouwelijke karakter” dient […]

Is een OR-jaarverslag verplicht?

Ja, uw OR moet een jaarverslag schrijven (artikel 14 WOR). Dit is een verslag met de beschrijving van de werkzaamheden van de OR van de afgelopen periode. Deze periode hoeft niet een kalenderjaar te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een zittingsjaar zijn. Dit jaarverslag is openbaar. Stuur het in ieder geval naar uw achterban, […]