Heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder?

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de […]

Wat staat er in een ondernemingsovereenkomst?

Een ondernemingsovereenkomst (art.32.2) is een overeenkomst tussen bestuurder en OR waarin aan de OR meer bevoegdheden zijn toegekend dan in de wet zijn opgenomen. De overeenkomst kan niet de wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR verminderen. Over de duur van de overeenkomst kunnen OR en bestuurder afspraken maken. Is er niks afgesproken, dan is […]

Hoe vaak overlegt de OR met de bestuurder

Het overleg OR en bestuurder levert vaak vragen op. Hoe vaak zit u om de tafel met de bestuurder? Dit verschilt per OR. Bestuurder en OR komen bij elkaar als een van beide partijen daar om vraagt. Gemiddeld overleggen OR en bestuurder zo’n zeven keer per jaar. De OR en bestuurder hebben minimaal twee keer per […]

Wie zit de Overlegvergadering voor?

Het voorzitten van de Overlegvergadering is niet tot in de detail in de WOR geregeld. De bestuurder en de OR maken een samen een regeling voor het voorzitterschap van de Overlegvergadering. U kunt alles afspreken: OR en bestuurder kunnen ieder een periode de vergadering voorzitten, maar u kunt ook een onafhankelijke voorzitter van buiten vragen. […]