Heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder?

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de […]

Wat is een belangrijk voorgenomen besluit?

Er zijn regelmatig discussies tussen OR en bestuurder of de OR adviesrecht heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval of er sprake is van een belangrijk voorgenomen besluit. Wanneer is een besluit belangrijk? Dat is de vraag. Als het besluiten zijn die regelmatig worden genomen en die tot de normale gang van zaken behoren, dan is […]

De bestuurder wil wel overleggen, maar nog geen advies vragen. Wat nu?

Deze situatie doet zich regelmatig voor. De bestuurder vraagt geen advies aan, terwijl de ondernemingsraad het wel verwacht. Het doel van het adviesrecht is om invloed uit te oefenen op momenten dat er nog geen besluiten zijn genomen. Hoe eerder de OR het onderwerp kan bespreken met de bestuurder, des te meer invloed de OR […]

Wat kan de OR doen als de bestuurder zich niet aan het adviesrecht houdt?

Als het advies van uw OR niet of niet geheel door de bestuurder wordt opgevolgd kan de OR het volgende doen: De OR kijkt of de bestuurder heeft meegedeeld waarom van het advies is afgeweken. Is de OR het niet eens met de argumentatie, dan begint er voor de bestuurder een opschortingstermijn van één maand […]

Over welke onderwerpen heeft de OR adviesrecht?

In artikel 25.1 uit de WOR staan de onderwerpen waarover de OR adviesrecht heeft. Dat zijn: overdracht zeggenschap van (een deel van) de onderneming het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming beëindiging van onderdelen van de onderneming belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming belangrijke wijziging […]