Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Praktische publicaties voor OR en PVT

Menig OR/PVT heeft grote behoefte aan informatie. Dat is ook logisch, want de meest uiteenlopende onderwerpen staan op de agenda. OR-leden willen hier vaker meer over weten, maar waar vindt u informatie? Uitgevers schermen steeds vaker hun informatie af. OR Academy publiceert in diverse bladen en zorgt ervoor dat de informatie toegankelijk blijft. U vindt hieronder de meest recente publicaties voor OR en PVT. De publicaties zijn praktisch en geven verschillende handvatten voor OR en PVT.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is overwerk.jpg

Veel leesplezier met de onderstaande publicaties voor OR en PVT.

 • Vaak wil een OR niet afwachten, maar proactief zijn. Gebruik de checklist om meer het initiatief te nemen in het OR-werk.
 • Als de OR aan de slag wil met arbo dan is het handig om te weten welke deskundigen er zijn. We hebben een handige lijst met arbodeskundigen.
 • Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. Lees hier hoe de OR en de PVT met het adviesrecht om kunnen gaan.
 • De rol van de voorzitter is belangrijk voor het succes van de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging. Lees de tips.
 • De preventiemedewerker kan een goede gesprekspartner zijn als de OR met arbo en ziekteverzuim aan de slag wil. Kijk hier naar de checklist over samenwerking met de preventiemedewerker.
 • De OR kan een belangrijke adviseur zijn van de bestuurder. Lees hier meer over in dit artikel.
 • Personeelsbeleid is voor je achterban erg belangrijk. Het is een onderwerp dat meestal op de agenda zal staan. Hoe kan je als OR meer doen met personeelsbeleid.
 • Het instemmingsrecht is één van de belangrijkste rechten van een ondernemingsraad. Lees hier hoe de OR en de PVT met het instemmingsrecht om kunnen gaan.
 • Ook in een OR-team doen zich soms spanningen voor. Lees hier hoe je met spanningen en conflicten om kunt gaan.
 • Samenwerking in de OR is van groot belang. De voorzitter kan het niet alleen doen. Maak daarom een goede taakverdeling. In dit artikel tips waar je dan op moet letten.
 • In het contact met de bestuurder en de achterban communiceert de ondernemingsraad altijd. Ook al houden de OR-leden hun mond. Zij communiceren nog wel non-verbaal. Waar moet je op letten: Tips non-verbale communicatie
 • De OR en PVT werken samen met verschillende partijen. De Nederlandse arbeidsinspectie is daar één van. Wat heeft u aan deze partij? Lees ons artikel over OR en arbeidsinspectie
 • De OR vergadert wat af. Hoe kan de OR effectief vergaderen
 • Als de OR representatief is dan is de positie van de ondernemingsraad beter. Lees ons artikel over de representatieve ondernemingsraad
 • De digitalisering van organisaties gaat door. Daar hebben werknemers mee te maken. Ook de OR kan niet om de digitale transitie heen. Lees het artikel OR en de digitale transformatie.
 • Soms loopt de OR of PVT tegen een muur op. U wilt dingen aankaarten en de bestuurder doet er niets mee. Tijd om De pers inschakelen. Waar moet u op letten?
 • Het ziekteverzuim kost een organisatie veel geld. De OR kan een bijdrage leveren om het verzuim terug te dringen. Gebruik de checklist Aan de slag met ziekteverzuim
 • Om als ondernemingsraad succesvol te zijn heb je vaardigheden nodig. In een praktisch artikel zetten we de basisvaardigheden op een rij. Lees het artikel Vaardigheden voor de OR
 • Er wordt steeds meer thuis gewerkt. Wat kan de ondernemingsraad met thuiswerken.
 • Een nieuwsbrief is erg geschikt om uw achterban in één klap te informeren over wat uw OR bereikt heeft en wat er nog op het programma staat. Hier leest u tips voor een aantrekkelijke OR nieuwsbrief.
 • We hebben verschillende publicaties voor de OR en PVT gebundeld in het boek Meer handvatten voor de OR.
 • De vakbond is voor de OR en PVT een belangrijke partij om mee samen te werken. OR Academy geeft tips voor OR en vakbond.
 • Veel organisaties willen op een andere manier werken. Zij kiezen voor agile werken. Wat is dat en is agile werken ook iets voor de OR?
 • Menselijk gedrag is te voorspellen. Maak gebruik van de Roos van Leary en het samenwerken in de OR en met de bestuurder wordt makkelijker.
 • De OR en PVT zitten regelmatig aan tafel met de bestuurder. Daar wilt u succes boeken. kies wel de juiste overlegstrategie!
 • De PVT heeft minder bevoegdheden dan een OR. Wie klein is, moet slim opereren om resultaten te kunnen boeken.
 • Er zijn veel aanbieders die een open training aanbieden. Hoe maakt u een keuze voor de juiste training? In de Checklist open training staan tips om eenvoudiger een geschikte cursus te kiezen.
 • Bij de communicatie spelen het stellen van vragen een grote rol. Het is soms makkelijker om een antwoord te geven dan een goede vraag te stellen. Lees ons artikel De kunst van het vragenstellen
 • De OR en de Cliëntenraad kunnen veel aan elkaar hebben. Wat precies? Kijk maar eens naar deze Checklist OR en clientenraad
 • Door de WAB kan het aannamebeleid en personeelsbeleid veranderen. Onze checklist aannamebeleid zet op een rij wat de OR dan kan doen.
 • Veel OR’en kijken naar hun oude OR-jaarverslag als zij een nieuwe verslag willen maken. Kijk eens kritisch naar het oude jaarverslag en geef je jaarverslag een rapportcijfer. 
 • Het overleg is soms een rituele dans. Vooral als u een lastig onderwerp als pensioen bespreekt. Zit u niet alleen maar te luisteren of heeft u ook een inbreng. Neem tijd om het overleg over het pensioen te beoordelen
 • Duurzame inzetbaarheid speelt in alle organisaties, maar hoe krijg je het op de agenda? Kijk voor tips naar de checklist OR en duurzaamheid
 • Communicatie is voor veel OR-leden én de bestuurder lastig. Als u meer weet over de communicatiestijlen van jezelf en anderen wordt het makkelijker om te communiceren. Kijk hier naar het artikel Communicatiestijlen voor de ondernemingsraad
 • De OR-leden vormen een team. Lees eens iets over de Teamrollen van Belbin.
 • Een vraag waar veel OR’en mee te maken hebben is het aantal kandidaten voor de OR. Hoe krijgen we de vacatures ingevuld? Doe ideeën op met de Checklist kandidaten werven
 • Arbo is een onderwerp waar de OR succesvol mee kan zijn. Een checklist OR en RI&E kan je helpen om met arbo aan de slag te gaan.
 • Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de OR en PVT. In een artikel leggen we uit wat de 5 fasen in het adviesproces zijn.
 • Communicatie is belangrijk in het OR-werk. Hoe kan het communicatiebeleid van de OR eruit zien?
 • Een OR en PVT bestaan uit mensen die uit alle delen van de organisatie komen. Hoe vorm je een ideaal team? Lees het artikel over team- en gedragsrollen in de OR en PVT
 • De ambtelijk secretaris is soms de spil van de ondernemingsraad. Hoe kunt u goed  samenwerken met de ambtelijk secretaris?
 • Tijdens het overleg wilt u resultaten behalen. Let op de overlegtrucjes van de bestuurder. In dit artikel beschrijven we er enkele.
 • Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Ook de OR moet stilstaan bij de pensioenregeling. Bekijk de checklist.
 • Als OR-lid krijgt u veel leeswerk. Hoe komt u door al dat leeswerk heen? In het artikel over snellezen krijgt u de nodige tips.
 • Het secretariaat is belangrijk voor het functioneren van de ondernemingsraad. Gebruik de Checklist  om uw secretariaat verder te verbeteren.
 • Menig OR vindt het lastig om met de achterban te communiceren. Gebruik de checklist achterbancommunicatie en u kunt gericht aan de slag met uw achterban.
 • De OR heeft veel invloed op arbeidsomstandigheden. In de checklist aan de slag met arbo  ziet u hoe u invloed heeft op het arbobeleid.
 • De OR is een team. Mensen uit alle delen van de organisatie moeten een team vormen. In een artikel over teambuilding leest hier alles over.
 • Als OR of PVT moet je een goed team vormen. Soms lukt dat niet en zijn er conflicten. Laat een meningsverschil niet escaleren.
 • Wie pro actief is heeft vaak meer grip op de situatie. Lees het artikel de proactieve ondernemingsraad om het heft in handen te nemen.
 • In contact komen met de achterban is lastig. Bedenk een strategie voor achterbancommunicatie. Je zult zien dat het helpt.
 • Veel van het OR-werk speelt zich af tijdens vergaderingen. Niet altijd is een vergadering effectief. Tijd om te werken aan vergadervaardigheden.
 • De OR wil graag invloed op het strategisch beleid. Hoe doe je dat? Bekijk de checklist invloed strategisch beleid en je weet hoe de OR aan de slag kan.
 • Een reorganisatie zorgt vaak voor onrust. Deze checklist helpt OR’en bij meer houvast bij veranderingen.
 • Het adviesrecht is een belangrijke bevoegdheden van de OR. Om het adviesrecht goed toe te passen moet je goed kunnen communiceren. Lees het artikel over adviesrecht.
 • Je kunt je OR-leden niet kiezen, maar je moet er wel mee samenwerken. Geef mekaar daarom positief feedback. Lees hier doe je feedback kunt geven .
 • Gebruikt u uw instemmingsrecht goed? Zorg er in ieder geval voor dat u goed communiceert. Lees hier meer over in het over artikel over het instemmingsrecht
 • Het is soms lastig om als OR of PVT een koers te bepalen. Welke positie kiest u: controlerend of meer proactief. De checklist positionering kan u hierbij helpen.
 • De achterban is lastig te bereiken. Organiseer eens een achterbanbijeenkomst, maar hoe maak je die tot een succes? Lees het artikel de OR en de achterbanbijeenkomst.
 • Uw OR heeft recht op scholing. Toch gaat de bestuurder soms voor de scholingswensen van de OR liggen. Kom op voor je scholingsrecht! Maak gebruik van de mogelijkheden.
 • Veel OR’en maken een nieuwsbrief voor hun achterban. Beoordeel de OR-nieuwsbrief en probeer hem te verbeteren.
 • De OR heeft met verschillende partijen te maken. Wat zijn de Samenwerkingspartners van de OR?
 • Op het eerste gezicht lijkt het Huis voor klokkenluiders ideaal om klachten naar voren te kunnen brengen. Het is echter afwachten of dat ook in voldoende mate gaat gebeuren. Lees het artikel De ondernemingsraad als klokkenluider in Klokkenluiders en medezeggenschap (Vakmedianet 2016)
 • OR verkiezingen kosten veel tijd. Vroeger stemde iedereen met potlood en papier. Nu is er veel meer mogelijk. U kunt ook digitale verkiezingen organiseren. Hoe gaan  in z’n werk?
 • Arbo is vaak een ondergeschoven kindje bij managers en HR. Zorg als OR dat  ‘Arbo meer gaat leven’
 • De OR bespreekt twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie. Dit overleg is van belang, omdat de strategie en de verwachte besluiten aan de orde komen. Lees meer over het artikel 24 overleg.
 • De OR bestaat uit verschillende mensen met hun eigen kwaliteiten. Gebruik de deskundigheid van de OR-leden. Maak gebruik van de techniek brainstormen.
 • Een goede manier om te weten wat er leeft is regelmatig de meningen peilen. Lees de tips hoe je de meningen van de achterban kunt peilen.
 • De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner van de OR. In dit artikel gaan we in op het samenwerken met de bestuurder.
 • Iedere paar jaar zijn er weer OR-verkiezingen. Gebruik de verkiezingen als pr-middel.
 • Het is vaak lastig om jongeren te interesseren voor de OR. Klik hier voor de Checklist-Meer-jongeren-in-de-OR
 • Notulen zijn voor iedere OR of PVT van belang. Lees hoe je snel en goed kunt notuleren.
De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: