Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Op de OR-agenda 2022

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2022 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder.

NOW

De overheid blijft organisaties die te lijden hebben onder corona ondersteunen met de NOW 7 -regeling. Deze kunnen bedrijven tot 31 januari 2022 aanvragen. De aanvraag voor de subsidie moet gemeld worden aan de ondernemingsraad. Meer informatie over de NOW-regeling vindt u hier.

Meer vrouwen in de top

Bij een beursgenoteerde onderneming moet minimaal 1 op de 3 commissarissen een vrouw zijn. Is dat niet het geval dan moet de werkgever dat herstellen bij de eerstvolgende benoeming. Anders blijft de stoel leeg. Dit is het gevolg van de Wet Moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven. Ook andere, niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten dit jaar aan de bak om diversiteit te versterken. Dit onderwerp komt vast aan bod tijdens het Artikel 24-overleg of bij de gewone overlegvergadering.

Het OR-jaarverslag maken

Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een jaarverslag in de periode januari tot april. Lees hier tips voor een aantrekkelijk verslag.

Rookvrije organisatie

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. De organisatie moet rookvrij zijn. De OR heeft een stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden. Kijk of het rookverbod goed wordt nageleefd.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen voortaan een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven aan werknemers van maximaal 2 euro per dag. Dat bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van wat je ongeveer kwijt bent aan verwarming, koffie, wc-papier, enzovoorts. Tot nu toe moest over zo’n thuiswerkvergoeding belasting worden betaald, terwijl een reiskostenvergoeding belastingvrij is.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden gebruik maken van het STAP-budget. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Zij kunnen dan maximaal 1000 euro budget aanvragen bij het UWV. Ondernemers of mensen met inkomsten uit overig werk kunnen zakelijke studiekosten aftrekken van hun winst. Meer informatie over STAP vindt u hier.

Twee keer het artikel 24-overleg

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat u minimaal twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder en een vertegenwoordiging van het toezichthoudend orgaan bespreekt. Het artikel 24 overleg is belangrijk als u proactief wilt reageren op de komende beleidsvoornemens van de bestuurder. Neem dit overleg op in de jaarplanning.

Scholingsdagen gebruiken

Ieder OR-lid heeft recht op 5 scholingsdagen per jaar. Ook dit jaar weer. Het is verstandig om scholing te plannen, omdat het anders erbij inschiet. Plan bijvoorbeeld een scholing net na de verkiezingen, voor het vaststellen van de begroting, voor het artikel 24-overleg en/of aan het einde van het jaar om de planning voor het nieuwe jaar te maken.

Financiële jaarrekening

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw OR heeft informatierecht. U krijgt waarschijnlijk in de periode maart/april de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Het is dan slim om kennis op te doen om de cijfers te kunnen lezen en de juiste vragen te stellen.

Begroting

In het najaar wordt de begroting gemaakt. Zorg dat u hierbij tijdig betrokken bent, want dan is uw invloed het grootst.

Overleg over de beloningen

Directies van organisaties vanaf 100 werknemers moeten ook dit jaar verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Plan het overleg hierover, zodat u er zeker van bent dat het op de agenda komt.

De Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde

Zoals u weet moet iedere organisatie een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Bespreek als OR of PVT met de bestuurder jaarlijks de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Is het werk veiliger geworden of moet het plan van aanpak worden bijgesteld? Moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd?  U hebt instemmingsrecht.

Prinsjesdag

Ook dit jaar vindt op de derde dinsdag van september Prinsjesdag plaats. Het Kabinet presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. U weet dan welke onderwerpen er op de agenda met de bestuurder komen. Kijk hier als u meer over wetten wilt weten.

SER richtprijzen

De Sociaal Economische Raad maakt rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2022 is voor de hele ondernemingsraad € 1.100 (exclusief btw) per dagdeel. U kunt de richtprijzen van de SER verwerken in een scholingsplan voor het nieuwe jaar. Zo denkt u bewust na over de scholingsbehoefte van uw OR.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken op de OR-agenda, maar die zijn bij iedere OR anders.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: