Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Op de OR-agenda 2023

vrije dagen 9

Er komt in een jaar altijd veel af op uw OR. U kunt natuurlijk niet alles voorzien, maar sommige dingen komen ieder jaar weer terug en nieuwe wetgeving kunt u aan zien komen. Als u goed voorbereid wilt zijn dan kunt u, door goed te plannen, gestructureerd aan de slag dit jaar. We zetten de belangrijkste OR-gebeurtenissen en momenten van 2023 voor u op een rij in een handige OR-agenda. U kunt de onderwerpen zo op de agenda zetten voor het overleg met de bestuurder.

Het OR-jaarverslag maken

Als ondernemingsraad maakt u elk jaar een OR-jaarverslag. U bent verplicht om het jaarverslag te verspreiden onder uw achterban en uw bestuurder volgens artikel 14 WOR. Hoe het jaarverslag eruit komt te zien en wat u er allemaal in zet is niet geregeld. Het jaarverslag kan een PR-middel zijn naar uw achterban. Maak er daarom iets moois van. Veel OR’en maken een jaarverslag in de periode januari tot april. Lees hier tips voor een aantrekkelijk verslag.

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Werkgevers kunnen hun medewerker fiscale voordelen geven. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog in 2023, net zoals de thuiswerkvergoeding. De reiskostenvergoeding gaat van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer. De maximaal onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag.

STAP-budget

Vanaf 1 maart vorig jaar kunnen werknemers en werkzoekenden gebruik maken van het STAP-budget. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Zij kunnen dan maximaal 1000 euro budget aanvragen bij het UWV. De eerst volgende subsidieronde is in februari 2023. Meer informatie over STAP vindt u hier.

Twee keer het artikel 24-overleg

In artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat u minimaal twee keer per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met de bestuurder en een vertegenwoordiging van het toezichthoudend orgaan bespreekt. Het artikel 24 overleg is belangrijk als u proactief wilt reageren op de komende beleidsvoornemens van de bestuurder. Neem dit overleg op in de jaarplanning.

Nieuwe pensioenwet

De Eerste Kamer zal naar verwachting instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. De pensioenwet gaat in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is een forse operatie. Vraag als OR aan de bestuurder wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor uw achterban. Zet dit onderwerp dit jaar op de OR-agenda.

Voor uitzendkrachten geldt nu nog een wachttijd tot het moment waarop pensioen kan worden opgebouwd. Die krijgen vanaf 1 juli 2023 geen wachttijd meer en kunnen bij het wisselen van baan een doorlopende pensioen opbouwen.

pensioen kopie
Op de OR-agenda 2023 3
Scholingsdagen gebruiken

Ieder OR-lid heeft recht op 5 scholingsdagen per jaar. Ook dit jaar weer. Het is verstandig om scholing te plannen, omdat het anders erbij inschiet. Plan bijvoorbeeld een scholing net na de verkiezingen, voor het vaststellen van de begroting, voor het artikel 24-overleg en/of aan het einde van het jaar om de planning voor het nieuwe jaar te maken.

Werkostenregeling omhoog

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. De werkgever kan de medewerkers daardoor in 2023 meer cadeaus, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen. Zet dit onderwerp aan het begin van het jaar op de agenda!

Financiële jaarrekening

Uw organisatie moet een keer per jaar de jaarrekening opstellen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Uw OR heeft informatierecht. U krijgt waarschijnlijk in de periode maart/april de jaarcijfers. De bestuurder moet zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag overdragen aan de OR. Het is dan slim om kennis op te doen om de cijfers te kunnen lezen en de juiste vragen te stellen.

Begroting

In het najaar wordt meestal de begroting gemaakt. Zorg dat u hierbij tijdig betrokken bent, want dan is uw invloed het grootst.

Beloningen bespreken

Directies van organisaties vanaf 100 werknemers moeten ook dit jaar verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Plan het overleg hierover, zodat u er zeker van bent dat het op de agenda komt.

De Risico-inventarisatie & Evaluatie op orde

Zoals u weet moet iedere organisatie een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben. Bespreek als OR of PVT met de bestuurder jaarlijks de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Is het werk veiliger geworden of moet het plan van aanpak worden bijgesteld? Moet de RI&E opnieuw worden uitgevoerd?  U hebt instemmingsrecht.

De minister van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staan de arbeidsrisico’s die de komende jaren prioriteit krijgen. Net als voorgaande jaren gaat er veel aandacht naar de psychische belasting van werk en fysieke overbelasting. Bekijk of dit onderwerp bij u speelt en of dat voldoende aandacht krijgt in de RI&E.

Prinsjesdag

Ook dit jaar vindt op de derde dinsdag van september Prinsjesdag plaats. Het Kabinet presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook wetswijzigingen worden aangekondigd op en vlak na Prinsjesdag. U weet dan welke onderwerpen er op de agenda met de bestuurder komen. Kijk hier als u meer over wetten wilt weten.

SER richtprijzen

De Sociaal Economische Raad maakt rond oktober/ november de richtbedragen voor de scholing van ondernemingsraadsleden en hun commissies bekend. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus in 2023 is voor de hele ondernemingsraad € 1.160 (exclusief btw) per dagdeel. U kunt de richtprijzen van de SER verwerken in een scholingsplan voor het nieuwe jaar. Zo denkt u bewust na over de scholingsbehoefte van uw OR.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken op de OR-agenda, maar die zijn bij iedere OR anders.

De Academy nominatie beste opleider van Nederland 2022

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: