Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Communicatie achterban (3)

De OR kan een keuze maken waar, wat, wanneer, waarom en hoe hij wil
communiceren met (een deel van) de achterban. Bedenk dat mondelinge
communicatie meestal effectiever is dan schriftelijke communicatie. Mondeling
contact ervaren mensen als persoonlijker, directer en meer uitnodigend.
Schriftelijke communicatie is meer het vastleggen van de boodschap.
Het kan worden nagelezen. Om beter zicht te krijgen op de inzet van mondelinge
en/of schriftelijke middelen is overleg met mensen uit de doelgroep
belangrijk. Laat ze mee oordelen over de haalbaarheid en effectiviteit ervan.
Vraag bijvoorbeeld of zij de OR-nieuwsbrief lezen of niet.
Om te communiceren met (een deel van) de achterban zijn er allerlei communicatiemiddelen
mogelijk. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• Mondeling: achterbanbijeenkomst, spreekuur, wandelgangen, netwerk
met contactpersonen, afdeling- of vestigingsbezoek, werkoverleg, bezoeken
bijeenkomst nieuwe medewerkers, ludieke acties, werklunches,
videopresentatie.
• Schriftelijk: notulen van de overlegvergadering, OR-nieuwsbrief, personeelsblad,
OR-jaarverslag, e-mail, introductieboekje, folder, twitter,
een blog, een bijdrage aan bedrijfskabelkrant, enquête, intranet.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het Praktijkboek ‘OR en achterbancommunicatie. Meer over de communicatie met de achterban krijgt u tijdens de cursus OR en achterbancommunicatie.

Ja, uw OR moet een jaarverslag schrijven (artikel 14 WOR). Dit is een verslag met de beschrijving van de werkzaamheden van de OR van de afgelopen periode. Deze periode hoeft niet een kalenderjaar te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een zittingsjaar zijn. Dit jaarverslag is openbaar. Stuur het in ieder geval naar uw achterban, de bestuurder en de bedrijfscommissie, zodat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de OR. Als u wilt leren een jaarverslag te maken volg dan de cursus OR-jaarverslag van OR Academy.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden

De OR is zelf verantwoordelijk voor de communicatie naar zijn achterban en heeft voor eigen publicaties geen voorafgaande toestemming nodig van de bestuurder. Het maakt niet uit wat voor een communicatie het is. De ondernemingsraad moet wel rekening houden met artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraad. Dat gaat over zaken waarvan de OR “het vertrouwelijke karakter” dient te begrijpen. Wat er op neerkomt dat de OR in zijn publicaties naar de achterban geen vertrouwelijke informatie over personen en bedrijfsgevoelige informatie zet. De bestuurder kan achteraf de OR er op aanspreken als hij vindt dat informatie uit het OR-bericht rectificatie behoeft. Dit betekent niet dat de OR aan dat verzoek zonder meer gehoor dient te geven. Als dit echter vaak voorkomt zou dit kunnen betekenen dat er iets schort aan de communicatie tussen OR en bestuurder. Het is dan verstandig om hierover afspraken te maken.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden’. Meer over de communicatie met de achterban krijgt u tijdens de cursus OR en achterbancommunicatie.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

OR intern (1)

Ja, uw OR moet een jaarverslag schrijven (artikel 14 WOR). Dit is een verslag met de beschrijving van de werkzaamheden van de OR van de afgelopen periode. Deze periode hoeft niet een kalenderjaar te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een zittingsjaar zijn. Dit jaarverslag is openbaar. Stuur het in ieder geval naar uw achterban, de bestuurder en de bedrijfscommissie, zodat zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de OR. Als u wilt leren een jaarverslag te maken volg dan de cursus OR-jaarverslag van OR Academy.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Offerte aanvragen

Ik wil een offerte voor een training op maat

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: