Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search
c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Adviesrecht (1)

Categorieën: Adviesrecht, Bestuurder en OR

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de ondernemer geen opschortingstermijn in acht te nemen als zijn besluit niet overeenkomt met het OR-advies. De OR kan ook niet in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

Wat wel hetzelfde is, is dat de ondernemer na het advies van de OR een besluit kan nemen. De OR moet ook bij de benoeming of ontslag van de bestuurder om advies worden gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. De invloed is “wezenlijk” als de OR bijvoorbeeld kan adviseren over bijvoorbeeld de profielschets van de nieuwe bestuurder en over meerdere kandidaten. Ook een gesprek met minimaal twee van de laatst overgebleven kandidaten is wezenlijk. Als de OR wordt gepasseerd dan kan de OR naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling en advies. U kunt ook rechtstreeks naar de kantonrechter voor een beslissing over het alsnog voorleggen van een adviesaanvraag aan de OR.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Bestuurder en OR (4)

Categorieën: Adviesrecht, Bestuurder en OR

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de ondernemer geen opschortingstermijn in acht te nemen als zijn besluit niet overeenkomt met het OR-advies. De OR kan ook niet in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

Wat wel hetzelfde is, is dat de ondernemer na het advies van de OR een besluit kan nemen. De OR moet ook bij de benoeming of ontslag van de bestuurder om advies worden gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. De invloed is “wezenlijk” als de OR bijvoorbeeld kan adviseren over bijvoorbeeld de profielschets van de nieuwe bestuurder en over meerdere kandidaten. Ook een gesprek met minimaal twee van de laatst overgebleven kandidaten is wezenlijk. Als de OR wordt gepasseerd dan kan de OR naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling en advies. U kunt ook rechtstreeks naar de kantonrechter voor een beslissing over het alsnog voorleggen van een adviesaanvraag aan de OR.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
Categorie: Bestuurder en OR

Het overleg OR en bestuurder levert vaak vragen op. Hoe vaak zit u om de tafel met de bestuurder? Dit verschilt per OR. Bestuurder en OR komen bij elkaar als een van beide partijen daar om vraagt. Gemiddeld overleggen OR en bestuurder zo’n zeven keer per jaar. De OR en bestuurder hebben minimaal twee keer per jaar een overleg over de algemene gang van zaken van de organisatie (Artikel 24-overleg). Het overleg vindt zo veel mogelijk plaats tijdens werktijd. Als er een forse reorganisatie aankomt, dan zullen OR en bestuurder vaker om de tafel zitten dan wanneer er niets in de onderneming verandert. Beide partijen komen binnen twee weken bijeen als een partij daarom vraagt (art.23 WOR). Het is wel van belang om de reden te vermelden als er snel een overleg moet komen. Als hier onenigheid over ontstaat, kunt u de bedrijfscommissie  vragen om te adviseren en/of te bemiddelen. U kunt ook naar de kantonrechter om te vragen of hij hierover een uitspraak wil doen.

Als u tips wilt over het voorbereiden van het overleg. kijk dan eens naar deze handige checklist. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

Categorie: Bestuurder en OR

Een ondernemingsovereenkomst (art.32.2) is een overeenkomst tussen bestuurder en OR waarin aan de OR meer bevoegdheden zijn toegekend dan in de wet zijn opgenomen. De overeenkomst kan niet de wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR verminderen. Over de duur van de overeenkomst kunnen OR en bestuurder afspraken maken. Is er niks afgesproken, dan is de overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast. In een ondernemingsovereenkomst kunt u over veel onderwerpen afspraken maken. Van belang is wel dat er meer bevoegdheden worden toegekend aan de OR dan in de wet zijn opgenomen. Om u een idee te geven volgen hieronder voorbeelden:

 • voorbereiding van de agenda voor de overlegvergadering
 • gang van zaken in de overlegvergadering
 • de wijze van verslaglegging
 • de wijze van communiceren in de overlegvergadering en daarbuiten
 • wijze en tijdstip van informatieverstrekking aan de OR
 • betrokkenheid van de OR in de beleidscyclus
 • aantal scholingsdagen voor de OR en voor de commissies
 • tijdsbesteding voor de OR en voor de commissies
 • aanstelling van een ambtelijk secretaris
 • het stimuleren van goede medezeggenschap in de organisatie
 • faciliteiten en voorzieningen voor de OR en de commissies
 • budgetafspraken
 • afspraken over uren voor onderling beraad van de OR en de commissies
 • afspraken over de OR-bevoegdheden bij arbeidsvoorwaarden
 • uitbreiding van het instemmingsrecht
 • uitbreiding van het adviesrecht

Wilt u hulp bij het maken van een ondernemingsovereenkomst? Dat is mogelijk onze adviseurs kunnen u begeleiden en adviseren. Kijk hier naar de mogelijkheden. Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘.

Categorie: Bestuurder en OR

Het voorzitten van de Overlegvergadering is niet tot in de detail in de WOR geregeld. De bestuurder en de OR maken een samen een regeling voor het voorzitterschap van de Overlegvergadering. U kunt alles afspreken: OR en bestuurder kunnen ieder een periode de vergadering voorzitten, maar u kunt ook een onafhankelijke voorzitter van buiten vragen. Als u niet tot overeenstemming komt, leidt de bestuurder of de (vice)voorzitter van de OR beurtelings de Overlegvergadering.

Meer vragen vindt u in het boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over voorzitten volg dan de Training Effectief vergaderen.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Offerte aanvragen

Ik wil een offerte voor een training op maat

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: