Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek
c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Adviesrecht (5)

Categorie: Adviesrecht

Deze situatie doet zich regelmatig voor. De bestuurder vraagt geen advies aan, terwijl de ondernemingsraad het wel verwacht. Het doel van het adviesrecht is om invloed uit te oefenen op momenten dat
er nog geen besluiten zijn genomen. Hoe eerder de OR het onderwerp kan
bespreken met de bestuurder, des te meer invloed de OR uit kan oefenen.
Zorg dat uw OR afspraken maakt met de bestuurder over de overlegprocedure.
Spreek af hoe en wanneer u op de voorstellen gaat reageren en welke
informatie u nodig hebt. Is er sprake van geheimhouding?

Meer vragen en antwoorden over advies vragen vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
Categorieën: Adviesrecht, Bestuurder en OR

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de ondernemer geen opschortingstermijn in acht te nemen als zijn besluit niet overeenkomt met het OR-advies. De OR kan ook niet in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

Wat wel hetzelfde is, is dat de ondernemer na het advies van de OR een besluit kan nemen. De OR moet ook bij de benoeming of ontslag van de bestuurder om advies worden gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. De invloed is “wezenlijk” als de OR bijvoorbeeld kan adviseren over bijvoorbeeld de profielschets van de nieuwe bestuurder en over meerdere kandidaten. Ook een gesprek met minimaal twee van de laatst overgebleven kandidaten is wezenlijk. Als de OR wordt gepasseerd dan kan de OR naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling en advies. U kunt ook rechtstreeks naar de kantonrechter voor een beslissing over het alsnog voorleggen van een adviesaanvraag aan de OR.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews
Categorie: Adviesrecht

In artikel 25.1 uit de WOR staan de onderwerpen waarover de OR adviesrecht heeft. Dat zijn:

  • overdracht zeggenschap van (een deel van) de onderneming
  • het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming
  • beëindiging van onderdelen van de onderneming
  • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
  • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming
  • wijziging van de locatie
  • het groepsgewijs werven of inlenen van werknemers
  • een belangrijke investering
  • het aantrekken of verstrekken van een belangrijk krediet
  • invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Als u meer wilt weten over het adviesrecht volg dan de Basiscursus (W)OR van OR Academy. Meer informatie over deze cursus vindt u hier.

Categorie: Adviesrecht

Er zijn regelmatig discussies tussen OR en bestuurder of de OR adviesrecht
heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval of er sprake is van een belangrijk voorgenomen besluit.
Wanneer is een besluit belangrijk? Dat is de vraag. Als het besluiten zijn die regelmatig
worden genomen en die tot de normale gang van zaken behoren, dan is het
besluit niet belangrijk. Besluiten die direct of indirect gevolgen hebben voor
het personeel zijn vaak wel belangrijk. Als een besluit bijzondere bedrijfsorganisatorische
of financieel-economische gevolgen heeft, is het ook al
gauw belangrijk. Per situatie kan de belangrijkheid verschillen. De omvang
van de personele gevolgen op een kleine afdeling kunnen enorm zijn, terwijl
de volgende keer zo’n besluit op een andere vestiging verwaarloosbaar is.
Komt u er met uw bestuurder niet uit, bel dan een telefonische hulplijn (085 0432268) voor
advies.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

Categorie: Adviesrecht

Als het advies van uw OR niet of niet geheel door de bestuurder wordt opgevolgd kan de OR het volgende doen:

De OR kijkt of de bestuurder heeft meegedeeld waarom van het advies is afgeweken. Is de OR het niet eens met de argumentatie, dan begint er voor de bestuurder een opschortingstermijn van één maand te lopen, gerekend vanaf de dag waarop het besluit schriftelijk aan de OR is meege­deeld. De betekenis van deze termijn is, dat de OR zich kan beraden over het instellen van een beroeps­procedure bij de Onder­ne­mingskamer van het ge­rechtshof te Amsterdam.

Daarnaast heeft de OR de mogelijkheid om een ‘kort geding’-procedure bij de president van het Gerechts­hof aanhangig te maken als de zaak heel veel haast heeft. Het is handig om dit met een advocaat te bespreken.

Het beroepsrecht heeft uitsluitend betrekking op belang­rijke financieel-economische en technisch-organisatorische besluiten, die de belangen van de gezamen­lij­ke werkne­mers of groepen van hen raken (dus niet voor indivi­duele werknemers). Van een uitspraak van de Ondernemingskamer staat uitslui­tend beroep in cassatie open bij de Hoge Raad binnen twee maanden na de uitspraak.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Bestuurder en OR (1)

Categorieën: Adviesrecht, Bestuurder en OR

Ja, de OR heeft adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder. Dit adviesrecht is niet in artikel 25 geregeld, maar in artikel 30 WOR. Dat betekent dat een paar dingen anders zijn geregeld dan bij het ‘normale’ adviesrecht zoals dat in artikel 25 staat. Nadat het besluit schriftelijk is meegedeeld aan de OR, hoeft de ondernemer geen opschortingstermijn in acht te nemen als zijn besluit niet overeenkomt met het OR-advies. De OR kan ook niet in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer.

Wat wel hetzelfde is, is dat de ondernemer na het advies van de OR een besluit kan nemen. De OR moet ook bij de benoeming of ontslag van de bestuurder om advies worden gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. De invloed is “wezenlijk” als de OR bijvoorbeeld kan adviseren over bijvoorbeeld de profielschets van de nieuwe bestuurder en over meerdere kandidaten. Ook een gesprek met minimaal twee van de laatst overgebleven kandidaten is wezenlijk. Als de OR wordt gepasseerd dan kan de OR naar de bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling en advies. U kunt ook rechtstreeks naar de kantonrechter voor een beslissing over het alsnog voorleggen van een adviesaanvraag aan de OR.

Meer vragen en antwoorden vindt u in het praktische boek ‘De OR in 153 vragen & antwoorden‘. Wilt u meer weten over wetgeving volg dan de Basiscursus (W)OR.

OR Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de OR Academy per mail.

Offerte aanvragen

Ik wil een offerte voor een training op maat

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: