Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Zoek

Communicatie OR en bestuurder

Kent u de bestuurderstaal? De OR en PVT zitten regelmatig aan tafel met de bestuurder, maar soms loopt het overleg niet soepel. De communicatie OR en bestuurder laat te wensen over. U denkt te snappen waar de bestuurder het over heeft, maar soms bedoelt hij iets heel anders. Dat levert misverstanden op. OR Academy heeft voorbeelden van bestuurderstaal op een rij gezet. Kijk of u het herkent en hoe u hierop kunt reageren. De kans is groot dat u er nooit wat over hoort. Probeer te achterhalen wat er met het onderwerp gebeurt. Kom erop terug. Ga desnoods zelf naar P&O toe. De initiatiefrijke OR of PVT die goede ideeën heeft, maakt het de bestuurder wel erg moeilijk om zonder werk uit de overlegvergadering te komen. Dus gaat de bestuurder de rollen nog eens duiden en benadrukken dat een controlerende en toetsende taak in dit geval (niet altijd, want dan […]

Tips overleg met de bestuurder voorbereiden

Uw OR overlegt regelmatig met de bestuurder over de veiligheid op het werk of over personeelsbeleid. U staat er vaak niet bij stil, maar u bent aan het onderhandelen. U wilt resultaten boeken voor uw achterban. Een goede voorbereiding daarbij is het halve werk. Als u dat goed doet dan bent u succesvoller aan de overlegtafel. OR Academy heeft 11 tips voor u op een rij gezet. Zorg dat u de agenda bepaalt. De belangrijke punten van de OR en PVT moeten bovenaan staan. Neem tijd om het overleg goed voor te bereiden. Leg een moment vast om de agenda te bespreken. Bepaal de inhoud van het overleg. Inventariseer met de OR of PVT de pure informatie, argumenten, feiten, voorstellen en stand­punten. Kijk of u voldoende kennis van het onderwerp hebt. Als dat niet het geval is vergaar dan informatie. Stel de doelen en procedures vast: de werkwijze en aanpak, […]

Stuur een e-mail

Bel mij: