Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

Maak overgang bespreekbaar op de werkvloer

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Bas van Weegberg van de FNV hebben de handreiking ‘De overgang en werk’ van de Stichting van de Arbeid aangeboden aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van de handreiking is om de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor de ondersteuning van vrouwen met klachten. Breng als OR de handreiking onder de aandacht van HR en de bestuurder en zet het onderwerp eens op de agenda. Gemeenschappelijk belang ‘Het is belangrijk te beseffen dat nog niet eerder zoveel vrouwen in de ‘overgangsleeftijd’ op de arbeidsmarkt actief zijn geweest als nu’, zegt Vonhof. ‘Jaarlijks hebben ruim 1,5 miljoen vrouwen in Nederland ermee te maken, 80 procent van hen heeft in meer of mindere mate last van klachten. Het is een gemeenschappelijk belang van werkgever en werknemer om hier het goede te doen en met elkaar te bekijken […]

Pensioenregeling moet duidelijk in vacatureteksten staan

Vacatures moeten standaard vermelden of er een pensioenregeling is. Zo kunnen sollicitanten beter afwegen of ze op een vacature reageren. Dat willen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze hebben ook grote vacaturesites gevraagd bij elke vacature te laten vermelden of een werkgever ook een pensioenregeling aanbiedt. De oproep komt voort uit het plan van de Stichting van de Arbeid (waar werkgevers en vakbonden met elkaar overleggen) voor een betere pensioenopbouw voor werknemers. Scoren met pensioenregeling Op de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers punten scoren door een aantrekkelijke pensioenregeling aan te bieden. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust, zo blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van BrightPensioen. Ruim 43% van de werkgevers die geen pensioen aanbiedt, vermoedt dat dit de reden is dat sollicitanten soms afhaken. Niet verplicht op loonstrookje Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam eerder met het voorstel om werkgevers zonder pensioenregeling te verplichten […]

OR-scholing in de praktijk veel duurder dan richtbedragen SER 2024

De SER heeft de nieuwe richtbedragen voor OR-scholing voor 2024 vastgesteld. Deze bedragen zijn: € 1.250 per dagdeel per OR voor maatwerktrainingen (in 2023 was dit €1.160) en € 200 per dagdeel per OR-lid voor open inschrijvingscursussen (in 2022 was dit €190). De SER bepaalt deze richtbedragen jaarlijks aan de hand van een inventarisatie bij SCOOR-RMZO aangesloten opleidingsinstituten. Dat zijn 12 instituten. Een klein deel van de aanbieders van OR-scholingen. Ruim 10 procent hoger Opvallend is dat de prijzen voor met name de open inschrijvingscursussen juist bij deze instituten in werkelijkheid veel hoger liggen. Zo kost een training voor één persoon bij SBI Formaat, de grootste OR-opleider van Nederland en lid van SCOOR-RMZO, € 220 per dagdeel. OR Academy is ook een grote speler op de open trainingenmarkt. Wij zitten precies op het gemiddelde van de SER met het open aanbod. Ook gemiddeld komen de SCOOR-RMZO instituten ruim 10% hoger […]

Checklist OR-reglement

Iedere ondernemingsraad is verplicht om een reglement op te stellen. Dat staat in artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De werkwijze van de OR wordt zo vastgelegd. Uw OR heeft ook de bevoegdheid om dat reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen. Hierin mogen geen dingen staan die strijdig zijn met de wet. Goed om het reglement eens te checken. In een reglement moet in ieder geval het volgende staan: In het reglement staat de werkwijze van de OR. De bestuurder krijgt het conceptreglement te zien en kan hierover zijn mening geven (artikel 8 WOR), maar hij kan het reglement niet afkeuren. Het OR-reglement is geen overeenkomst tussen de or en de bestuurder. Zij kunnen wel afspraken maken, maar die leggen ze vast in een ondernemingsovereenkomst. Als een nieuwe ondernemingsraad gekozen is dan hoeft die niet het reglement aan te passen. Het is wel […]

Te weinig mensen stappen naar bedrijfsarts bij burn-out

Minder dan een kwart van de Nederlanders zou bij het krijgen van een burn-out een bedrijfsarts raadplegen. Veel meer mensen kiezen ervoor om de huisarts te bezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van TAF Verzekeringen. Dat men hulp zoekt buiten kantoor om, heeft mogelijk te maken met de angst voor vervelende reacties en consequenties. Bij veel mensen heerst er namelijk nog steeds een taboe op het hebben van een burn-out. De hoogste tijd voor de OR om dit onderwerp op de agenda te zetten. Veertig procent zou het moeilijk vinden om het bij hun leidinggevende aan te kaarten, mochten zij in een burn-out belanden. Richting collega’s of klantrelaties is men even huiverig. “Het is ook een moeilijke boodschap om op het werk te verkondigen, maar het is van groot belang dat je dit snel doet”, aldus Michiel Meijer, directeur bij TAF Verzekeringen. “Een huisarts kan namelijk wel een burn-out vaststellen, maar […]

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ haalt het niet

Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ heeft het niet gehaald. De Eerste Kamer stemde er niet mee in. Het voorstel voorzag in een wijziging van de Wet flexibel werken. Hierdoor zou een werkgever een verzoek van een werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar kunnen afwijzen als het verzoek niet redelijkheid of billijkheid was. Het wetsvoorstel zou gelden voor werknemers en werkgevers in organisaties met 10 of meer medewerkers. De werknemer kon bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als z’n woonadres, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever. Daarmee kon de werknemer thuiswerken afdwingen. Eerste Kamer stemt niet in Op 5 juli vorig jaar was de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Thuiswerken was nog heel populair. Inmiddels wordt er weer meer op kantoor gewerkt. Steeds meer werkgevers willen dat […]

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Werkgevers mogen de reiskosten van hun werknemers (inclusief het openbaar vervoer, vliegtuig, boot of taxi) belastingvrij vergoeden tot dat bedrag. Daarboven is het wel belast. Verder mogen zzp’ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, dit bedrag per zakelijke kilometer aftrekken van hun winst. Dat meldt het Ondernemersplein, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wel of niet verplicht? Werkgevers zijn niet verplicht om een reiskostenvergoeding te geven, behalve als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), het arbeidsvoorwaardenreglement (avr) of het individuele arbeidscontract staat. Als er geen afspraken zijn gemaakt, hebben werknemers geen recht op een reiskostenvergoeding. Toch wordt dit vaak gezien als een goede arbeidsvoorwaarde voor personeel. Vraag als OR of PVT bij de bestuurder naar de mogelijkheden. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor […]

Ondernemers willen minder regeldruk

Ondernemers klagen regelmatig over alle regels waaraan zij zich moeten houden. Het kost ze bovendien vaak veel geld om te voldoen aan alle wetgeving en voorschriften. Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk vaak is. Een bedrijf bijvoorbeeld moet bij de eerste werknemer al een preventiemedewerker aanstellen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen minder regels. Sterker nog, ze willen keiharde, afrekenbare reductiedoelstellingen om de aanzwellende regeldruk in te dammen. Dat zeggen ze als reactie op de voortgangsrapportage regeldruk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voortgangsrapportages In de voortgangsrapportage staat dat bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers en dat in toenemende mate extern advies nodig is om überhaupt aan regelgeving te kunnen voldoen. Dat kost veel geld volgens de werkgeversorganisaties. Het einde is niet in zicht, want er komen meer regels bij. Naast Nederlandse regels zijn er ook vanuit Brussel steeds meer regels waaraan […]

De RI&E-game

Op een praktische manier de RI&E in de vingers krijgen De RI&E is het hart van het arbobeleid. Als OR kunt u hier veel invloed op uitoefenen. U hebt dan wel kennis en vaardigheden nodig. In de RI&E-game vergroot u op een praktische en tegelijkertijd speelse manier uw kennis en inzichten over arbeidsrisico’s. Samen met andere deelnemers stelt u een RI&E op. Daarbij dient een reële situatie als praktijkvoorbeeld. U loopt alle stappen door die nodig zijn om een RI&E op te stellen en getoetst te krijgen. U stelt een vragenlijst op die aan medewerkers wordt voorgelegd, bezoekt de werkplekken, stelt een rapportage op. Ook loopt u aan tegen de keuzen die in een RI&E gemaakt worden. Ook ervaart u de effecten van tijdsdruk en competitie. Zo krijgt uw OR ‘praktijkervaring’ die u kunt gebruiken als er in uw organisatie een RI&E wordt opgesteld. De RI&E-game is een opleiding voor […]

Werkgevers willen dat fiscus bijdraagt aan vergroening

Werkgevers vinden dat de fiscus meer moet doen om werkgevers te helpen te vergroenen. Ook de spits op dinsdag en donderdag moet worden ontlast. Daarvoor moet er een hogere onbelaste kilometervergoeding komen voor elektrisch rijden. En werknemers die de spits mijden en de werkdag deels thuis, deels op kantoor doorbrengen, moeten zowel een reiskosten- als een thuiswerkvergoeding mogen ontvangen. Dat is iets wat nu niet mag. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN op basis van een onderzoek onder de eigen leden. Gerichte fietsvrijstelling in WKR Verder willen werkgevers dat de fiets van de zaak uit de werkkostenregeling (WKR) gaat en een gerichte vrijstelling wordt. De waarde van een fiets die werknemers van hun baas krijgen, is nu onbelast via de vrije ruimte van de WKR. Nadeel is dat die ruimte beperkt is en niet elke werknemer dus onbelast een fiets van de zaak kan krijgen. Door een gerichte fietsvrijstelling blijft de vrije ruimte […]

Stuur een e-mail

Bel mij: