Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7

De Wet toekomst pensioenen vanaf 1 juli 2023

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Deze Wet gaat op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. De pensioenwet kent verschillende […]

Verplichte vertrouwenspersoon stap dichterbij

Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van kamerlid Maatoug aangenomen dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Op dit moment is een vertrouwenspersoon niet verplicht. Deze verplichting geldt niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. Kleine werkgevers moeten net zoals grotere werkgevers wel zorgen voor een veilige werkomgeving. […]

Uitzondering opzegverbod zet de deur op een kier

De wet is duidelijk, zolang een werknemer lid is van de OR mag hij of zij niet worden ontslagen. De enige uitzondering die hierop geldt is wanneer de redenen van het ontslag geen enkel verband houden met het lidmaatschap van de OR. Dat is bijvoorbeeld het geval als een afdeling waar het OR-lid werkt wordt […]

Doet uw OR mee aan de Week van de RI&E?

De Week van de RI&E is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 12 tot en met 16 juni is de 9e editie van de Week van de RI&E. Deze week vragen arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Ondernemers worden gestimuleerd om hun arbeidsrisico’s in kaart te […]

Beëindiging STAP-regeling in 2024

Het kabinet heeft besloten om de STAP-regeling te beëindigen. Het STAP-budget is een subsidie voor het volgen van een scholing. Het is een geldbedrag van maximaal € 1.000 dat werkzoekenden en werkenden één keer per kalenderjaar kunnen gebruiken om een cursus te volgen. De overheid maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor […]

Steeds meer medewerkers willen staken

De laatste tijd horen we steeds vaker dat er wordt gestaakt. Was het voorheen vooral het openbaar vervoer waar de werknemers het werk neerlegden, nu komen stakingen in allerlei verschillende sectoren voor. Uit onderzoek van het CNV blijkt dat 1 op de 3 werkenden voor het eerst in hun leven bereid zijn om te staken. […]

Wet moet zorgen voor eerlijke werving personeel

In artikel 1 van de Grondwet staat de gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt. Toch blijft discriminatie bestaan. Dat is onder andere te zien op de arbeidsmarkt. Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Dit is niet altijd opzettelijk, maar kan ook het gevolg zijn van onbewuste vooroordelen. De overheid wil door middel van […]

De arbeidsmarkt gaat op de schop

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft onlangs een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket zorgt ervoor dat mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster en dat zelfstandigen zich bij tegenslag beter beschermd weten. Tegelijkertijd leiden de maatregelen tot meer wendbaarheid voor ondernemers. […]

Meeste klokkenluidersmeldingen gaan over sociale veiligheid

De meest voorkomende vermoedens van misstanden waar het Huis voor Klokkenluiders mee te maken kreeg in 2022, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer. Een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag vallen hieronder. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders. Dit sluit aan bij de misstanden bij tv-programma’s en in de Tweede Kamer, […]

Wie wordt de beste OR van het jaar?

De Nederlandse Vereniging voor medezeggenschap (NVMz) organiseert opnieuw de verkiezing van de beste OR van het jaar. Tijdens de vorige editie was de OR van Waterschap Rivierenland de trotse winnaar. Wie gaat er ditmaal met de eer strijken? Dit is een mooi initiatief om het belang van medezeggenschap in de schijnwerpers te zetten! De vraag is altijd wanneer een ondernemingsraad […]

Stuur een e-mail

Bel mij: