Aandachtspunten voor thuiswerken

Er zijn al organisaties die het thuiswerken in de toekomst het ‘nieuwe normaal’ vinden. Hoog tijd dat de OR zich over dit onderwerp buigt. U hebt op grond van de Arbowet een belangrijke rol. Toch is de term thuiswerken of telewerken niet terug te vinden in de Arbowet. In Artikel 1 lid 3 sub g […]

13 Tips timemanagement

Als gevolg van de opeenstapeling van werk lijkt er niets uit uw handen te komen. De “to do” list wordt steeds langer. U moet de stukken van de OR-vergadering nog lezen. Uw nog te beantwoorden mails nemen toe.  De combinatie van medezeggenschapswerk en ‘gewoon’ werk is lastig. Je hebt maar een paar uur voor je […]