Betaalbare trainingen voor OR, PVT en Cliëntenraad.

Gem. Beoordeling: 8,7
Search

Aandachtspunten voor thuiswerken

Er zijn al organisaties die het thuiswerken in de toekomst het ‘nieuwe normaal’ vinden. Hoog tijd dat de OR zich over dit onderwerp buigt. U hebt op grond van de Arbowet een belangrijke rol. Toch is de term thuiswerken of telewerken niet terug te vinden in de Arbowet. In Artikel 1 lid 3 sub g Arbowet staat arbeidsplaats gedefinieerd als “iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt”. Dit is een breed begrip, waaronder ook de thuiswerkplek van de werknemer kan vallen. Gevolg hiervan is dat de verplichtingen uit de Arbowet en de daarop gebaseerde regelingen (in beginsel) ook gelden voor thuiswerkplaatsen. Rol van de OR Als OR kunt u aan de slag met thuiswerken. U kunt letten op de Arbo aspecten, maar thuiswerken is meer dan alleen arbo. Wat kunt u zoal doen? We hebben 10 aandachtspunten: De OR kan kijken […]

13 Tips timemanagement

Als gevolg van de opeenstapeling van werk lijkt er niets uit uw handen te komen. De “to do” list wordt steeds langer. U moet de stukken van de OR-vergadering nog lezen. Uw nog te beantwoorden mails nemen toe.  De combinatie van medezeggenschapswerk en ‘gewoon’ werk is lastig. Je hebt maar een paar uur voor je werk als OR-lid. Overwerk is aan de orde van de dag. Stond u voorheen altijd voor iedereen klaar, nu neemt de collegialiteit af. Dit is een risico voor de gezondheid van werknemers en voor de organisatie als geheel. Wat kunt u in ieder geval doen? U kunt met timemanagement het werk enigszins verlichten. Hieronder volgen 13 tips: Zorg als OR voor een duidelijke prioriteitenlijst. Zeg uw achterban niets toe voordat u weet of u er wel tijd voor hebt. Werk geconcentreerd. Doe ook eens de deur dicht of ga op een stilte werkplek zitten. Kies […]

Stuur een e-mail

Bel mij: