Advies gevraagd over het arbeidsongeschiktheidsstelsel

Het arbeidsongeschiktheidsstelsel werkt niet naar behoren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel ingesteld. Deze commissie moet adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. Dit advies moet uiterlijk op 1 april 2024 klaar zijn. Maatregelen Het kabinet heeft ambities met het socialezekerheidsstelsel. Het kabinet wil de hardheden […]

Bedrijven niet goed voorbereid op nieuwe pensioenstelsel

Veel bedrijven zijn -nog- niet goed voorbereid op de komst van het nieuwe pensioenstelsel, zo blijkt uit een grootschalig pensioenonderzoek dat door VLC & Partners is uitgevoerd. Bedrijven kunnen niet alleen een betere positie op de arbeidsmarkt verwerven, ze kunnen werknemers ook beter aan zich binden. Cruciaal hierbij is de HR-visie. Heb je als bedrijf […]

Halvering werknemers zonder pensioen

Carola Schouten minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil het aantal werknemers in loondienst die geen pensioen opbouwen binnen vijf jaar halveren. Deze groep is dan vooral aangewezen op AOW. Hier wil Schouten iets aan doen. Die toezegging doet de minister aan de PvdA en GroenLinks om steun te krijgen voor de nieuwe Pensioenwet. Deze […]

Extra verhoging van de Werkkostenregeling in 2023

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën meldt aan de Tweede Kamer dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in 2023 eenmalig omhoog gaat. Met de werkkostenregeling mag de werkgever een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor de medewerkers. Dat zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor bedrijfssport, een (energie)bonus, kerstgeschenken, personeelsfeestjes, benodigdheden voor de thuiswerkplek […]

Tegemoetkoming energiekosten voor het MKB

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De bedoeling is dat de TEK voor de periode november 2022 tot en met […]

Registratie CO2-uitstoot in 2023 verplicht

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties een norm opgelegd kunnen krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken. Het doel is de reductie van de CO2-uitstoot. Vanaf 2023 moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Organisaties moeten de komende jaren gegevens aanleveren over […]

Onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt in 2023

Veel medewerkers krijgen een thuiswerkvergoeding van de werkgever. Dit is geen wettelijke verplichting. Als uw werkgever geen thuiswerkvergoeding betaalt dan kan de PVT dit op de agenda zetten en er vragen over stellen. U kunt kijken naar de vergoeding waarvoor de werkgever geen belasting hoeft te betalen. Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding […]

Is framing iets voor de OR?

Framing is een begrip dat we steeds vaker tegenkomen. Wat is het eigenlijk? Er zijn allerlei definities te vinden. Wij kiezen deze: Framing is het bewust gebruiken van woorden die positieve of negatieve associaties oproepen. Op die manier kun u het standpunt van iemand beïnvloeden. Framing is vaak storytelling in één woord of een paar […]

FNV-wensenlijstje cao-onderhandelingen 2023

De FNV heeft haar looneis en verdere arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 bekendgemaakt. De kern: de FNV eist een rechtvaardige cao voor iedereen. Daarin staan afspraken over koopkrachtbehoud, meer contracten voor onbepaalde tijd en het verbeteren van de kwaliteit van werk centraal. Dit wensenlijstje is de inzet van de grootste vakbond van Nederland bij de cao-onderhandelingen voor […]

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd als commissaris

De jaarlijkse Female Board Index 2022 laat zien dat de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse onderzochte beursondernemingen dit jaar gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde index dat het percentage vrouwelijke commissarissen van 33% naar 38% ging. Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd, […]