Omgaan met het aannamebeleid

De economie groeit en organisaties hebben moeite om personeel te krijgen. Iedere organisatie gaat op een andere manier om met het tekort aan personeel. Zij kijken hoe de vacatures kunnen worden opgevuld. Werknemers krijgen sneller een vast contract, vrijwilligers nemen taken over of zzp-ers worden ingezet. Het aannamebeleid verandert. Wat is de rol van de […]

Stilstaan bij het pensioen

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat pensioen ook in de medezeggenschap een belangrijke plek in beslag neemt. Door de WOR goed te gebruiken kunt u behoorlijk wat invloed uitoefenen op het thema pensioen. Gebruik deze checklist om te zien wat u moet […]

Kabinet wil samenleving open houden bij volgende corona-opleving

De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie van de overheid. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid om maatregelen, zoals afstand houden, te kunnen treffen als dat nodig is. In […]

De stand van zaken rondom gedwongen zorg

Zorg met dwang is een belangrijk thema. Het is ingrijpend voor de betrokkenen. De Inspectie heeft een analyse van gedwongen zorg gemaakt. Hiermee laat de inspectie zien hoe zorgaanbieders in de praktijk zijn omgegaan met verplichte en onvrijwillige zorg. Deze publicatie gaat in op klachten, crisissituaties, meldingen en signalen. Wat kan de cliëntenraad hiermee? Gedwongen […]

Hoe zet ik het op papier?

Ik heb het wel in mijn hoofd, maar hoe zet ik het op papier!?’ Hoe vaak wordt die vraag niet gesteld bij de start van een schrijftraining. Het lijkt erop dat als je aan je bureau gaat zitten om een stuk voor de cliëntenraad, achterban of bestuurder te schrijven, er een groot rolluik naar beneden […]

5 tips om de krappe arbeidsmarkt in de zorg te lijf te gaan

We merken allemaal dat er te weinig personeel is in de zorg. Medewerkers gaan weg, anderen zijn ziek. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor de zorg. Daarmee loopt de zorg gevaar. Wat kunnen de cliëntenraden hiermee? De cliëntenraad kan de bestuurder of manager naar de plannen vragen. Als het onderwerp niet op de […]

SER ziet mogelijkheden om arbeidskrapte te verminderen

Er is een groot tekort aan personeel in bijna alle sectoren. Een actief, langjarig arbeidsmarktbeleid van overheid en sociale partners is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Het kabinet heeft aan de SER gevraagd om met een advies te komen. De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte […]

Kilometervergoeding gaat eindelijk omhoog

De brandstofprijzen stijgen maar door. Autorijden wordt daardoor steeds duurder. Medewerkers vragen dan al snel om een hogere kilometervergoeding dan de 19 cent die zij krijgen. Deze vergoeding dekt de kosten bij lange na niet meer. Dat is ook logisch, want de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent per kilometer is sinds 2006 niet verhoogd. Dat […]

Meer eisen aan uw RI&E

Vrijwel alle organisaties moeten een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van aanpak hebben. De RI&E is verplicht wanneer organisaties medewerkers in dienst hebben. Vanaf 1 juli 2022 worden er strengere eisen gesteld aan de RI&E. Dat komt doordat organisaties lang niet altijd een goede inventarisatie en evaluatie hebben van de arbeidsrisico’s in de organisatie. […]

Steeds vaker een minimumbedrag bij Cao-verhogingen

Er zijn inmiddels 30 bedrijfstakcao’s – een kwart van het totaal – afgesloten met een nieuw soort loonafspraak. Niet langer krijgt iedereen er een vast percentage bij, maar er geldt ook een minimumbedrag aan loonsverhoging. Dat is in het voordeel van de werknemers die in de lagere loonschalen zitten: als het percentage leidt tot een […]